Spridning av hatpropaganda undgår domstolsprövning

Publicerad 2003-11-10

Den som väljer att sprida rasistisk eller främlingsfientlig propaganda via tryckta skrifter, radio, cd-skivor eller vissa internetsidor löper mindre risk att bli åtalad för hets mot folkgrupp än den som uttalar sig muntligen. Detta trots att tryckta skrifter och internetsidor i allmänhet når ut till fler och därigenom vållar större skada.

Det visar Svenska Helsingforskommittén för mänskliga rättigheter i en rapport som presenterades under måndagen. I rapporten”Hatets språk – om gränsen mellan hatpropaganda och yttrandefrihet” granskas samtliga anmälningar för hets mot folkgrupp som inkom till Justitiekanslern, som är ensam åklagare i mål om tryck- och yttrandefrihetsbrott, under perioden 1997 till 2001.

Granskningen visar att justitiekanslern väcker åtal i mycket få fall; endast ca 1,5 % av anmälda fall ledde till åtal. En jämförelse med allmän åklagare, där dryga 21 % av anmälda fall under samma period ledde till åtal, visar på en mycket stor skillnad.
Svenska Helsingforskommitténs rapport visar också att det saknas en tydlig vägledande domstolspraxis.

I ett pressmeddelande från Svenska Helsingforskommittén presenteras fyra rekommendationer riktade till lagstiftarna och Justitiekanslern:

- fler fall av tryck- och yttrandefrihetsbrottet hets mot folkgrupp bör prövas i domstol,

- det bör utredas om den nuvarande processordningen med en exklusiv åklagare och juryprövning ska kvarstå,

- svensk rätt måste bringas i överensstämmelse med FN:s rasdiskrimineringskonvention och det bör därför utredas på vilket sätt detta ska ske,

- preskriptionstiderna i grundlag bör förlängas.
Daniel Olsson

Verktyg:

SD-politiker: Våldsuppmaningar är ett sundhetstecken

Kommunfullmäktigeledamoten Jenny Manners (SD) i Haninge skriver på Facebook att "det är ett sundhetstecken att att svenskar blir så pass förbannade att de uppmanar till 'våld'". Det avslöjar Inte rasist men.

Anton Lundin Pettersson var inte ensam om sina idéer

Kommentar Daniel Poohl. Han visste vad han gjorde. När Anton Lundin Pettersson klev in på skolan Kronan i Trollhättan förmiddagen den 22 oktober 2015 hade han planerat massakern i flera veckor.

IS hat mot shiamuslimer

Kommentar Bilan Osman. En tidig morgon den 11 oktober brinner en bönelokal för shiamuslimer på Norra Grängesbergsgatan i Malmö. Tidigt in på utredningen misstänkte polisen att branden var anlagd. Senare tar Islamiska staten på sig attacken. Men varför tar IS på sig ett dåd som organisationen förmodligen inte utfört?

Tidskriften Expo

2016/3 0,01 procent

2016/3 0,01 procent

Annons: Till levandehistoria.se
Annons: till Byggnads
Annons: till SKMA
Annons: Stöd Expo genom prenumeration med autogiro