"Debatten om hedersmord - feminism eller rasism" (Svartvitts Förlag med Expo)

DEBATTEN OM HEDERSMORD - Feminism eller rasism?

Publicerad 2004-01-22

Året 2002 mördades Fadime Sahindal av sin far, Rami Sahindal. Mordet skedde i kölvattnet av attacken mot World Trade Center och tre år efter mordet på Pela Atroshi, som redan skapat en debatt om "utsatta flickor i patriarkala familjer". Fadimemordet utlöste en av de största och mest oförsonliga – och mest emotionella – debatterna i svensk media på många år, den så kallade hedersmordsdebatten.

I centrum för debatten stod män från Mellanöstern i allmänhet och kurdiska män i synnerhet. Om de var kristna, muslimer, fundamentalister eller sekulariserade spelade i sammanhanget ingen roll. Det var dessa som fick agera måltavlor för anklagelser om att utgöra en "barbarisk kultur" och representera en "efterbliven kvinnosyn". Angreppen skedde med bred pensel i en situation där ingen anklagelse tycktes vara för absurd för att att kunna framföras och där även ansedda tidningar till synes utan eftertanke gav utrymme åt närmast befängda rasistiska påståenden. Det handlade inte om att framföra specifik kritik och ta strid mot invandrarmän som stod för en reaktionär kvinnosyn, utan om att utmåla alla invandrarmän som representanter för en och samma homogena kvinnouppfattning. Som motsats till dessa barbarer framhölls den emanciperade och jämställde kristne svenske mannen som aldrig skulle drömma om att misshandla sin fru eller dotter.


SÅLUNDA VAR DET plötsligt politiskt och socialt acceptabelt att på svenska dagstidningars kultur-, nyhets- och ledarsidor framföra resonemang som vanligen endast återfinns bland öppet rasistiska eller främlingsfientliga partier på den extrema högerkanten. I debatten uppstod en märklig spricka som ännu inte riktigt läkts. Debattörer som varnade för att generaliserande påståenden om kurdiska män uppmuntrade rasism anklagades för att förringa hedersmord. När debattörerna framhöll att så inte var fallet – att de tvärtom tog avstånd från kvinnoförtryck – avfärdades de i debatten. Flera personer har vittnat om hur deras debattinlägg refuserades eller "inte fick plats" på tidningarnas kultursidor då de försökte förespråka sådana resonemang. Tonen i debatten hårdnade gradvis. Antirasister anklagades för att uppmuntra hedersmord medan feminister beskylldes för att uppmuntra rasism.

I DENNA BOK återvänder nio skribenter som i en eller annan form deltog i eller berördes av hedersmordsdebatten 2002 till ämnet. Deras uppgift har varit att med den distans som de gångna två åren erbjuder granska och kommentera de påståenden som framfördes.

Dessa nio skribenter utgör ingen enhetlig skara. I debatten för två år sedan representerade de i några fall kraftigt skilda åsikter. De har olika utgångspunkter och bakgrunder och betonar olika infallsvinklar och drar i några fall skilda (men inte oförenliga) slutsatser. I några avseenden är det slående att skribenterna i dag kommer till mycket snarlika slutsatser. De konstaterar med närmast gemensam stämma att debatten präglades av kulturrasistiska och etnocentriska föreställningar om "vi" och "dom" – föreställningen att det finns en närmast andlig skillnad mellan jämställda nordbor och kulturellt opålitliga invandrare från Mellanöstern.

Några av debattörerna fokuserar på mediadebatten, andra på kulturrasistiska föreställningar medan åter andra kommenterar vad de offentliga utfästelserna har nått för konkreta resultat efter två år. Somliga skriver ur högst personlig synvinkel medan andra håller en intellektuell distans.


I ETT AVSEENDE är resultatet nedslående. Fortfarande saknas pengar till kvinnojourer, fortfarande saknas kompetens bland myndigheter och fortfarande förföljs, hotas, misshandlas och dödas kvinnor i Sverige.

Det enda som i dag tycks återstå av debatten för två år sedan är en nyvunnen förvissning i det allmänna medvetandet om att kurder är kulturellt opålitliga och potentiella hedersmördare. Och möjligen en förvissning om att debatten till varje pris måste fortsätta.

Stockhom, januari 2004
Stieg Larsson & Cecilia Englund


Läs mer i boken

Javeria Rizvi
Debatten om hedersmord är toppen av ett isberg.

Masoud Kamali
Media, experter och rasismen

Gufran Al-nadaf
Hederslösa mord – mer än kultur och religion

Cecilia Englund
Den mediala feminismens martyrskap – debatten som spårade ur

Idris Ahmedi
Den politiserade debatten i skuggan av hedersmorden

Tara Twana
Upp till ytan

Diana Mulinari
Hon dog för att hon ville bli svensk

Bernardita Nuñez
Köns- och etnicitetsperspektivet saknas

Stieg Larsson
Svenskt och osvenskt våld mot kvinnor

APPENDIX

Fadime Sahindal
Tal till riksdagen

Kurdiska organisationer
Rätten till liv och frihet är okränkbar


BESTÄLL
Du kan beställa boken direkt från [email protected]

PRIS
150 kr + porto

SPECIALERBJUDANDE
Medlemmar i Expo Donationsfond kan beställa Debatten om hedersmord till rabatterat pris 75 kr + porto.
Ring Expo, 08-652 60 04 eller maila till [email protected]
Expo

Verktyg:

Tidskriften Expo

2017/4 Infiltratören

2017/4 Infiltratören

Annons: Till levandehistoria.se
Annons: till Byggnads
Annons: till SKMA