JK friar NSF:s partiorgan

Publicerad 2004-10-05

Det blir inget tryckfrihetsåtal mot den ansvarige utgivaren för Nationalsocialistisk fronts partiorgan Den svenske nationalsocialisten. Justitiekanslern meddelar att han inte vidtar någon åtgärd mot texter som beskriver homosexuella som perversa avarter i tidningens andra nummer för i år.

I en artikel med rubriken "Riksdagen: Nej till förbud mot tidelag och djurpornografi" skriver en artikelförfattare i tidningen att:

”Fram till 1944 fanns det en lag i Sverige som förbjöd perversa avarter men i takt med den ökande liberaliseringen så valde man att tillåta såväl tidelag som homosexualitet.”

I en annan artikel, med rubriken ”LO blir huvudsponsor för bögarnas parad” skriver en artikelförfattare vidare att:

”Denna gång sker det genom att de som huvudsponsor kommer att skänka 300 000 kronor till ’Stockholm Pride’, ett spektakel som verkar för att normalisera homo- bi- och transsexualitet i första hand. Många menar dock att Stockholm Pride på sikt verkar för att normalisera även andra sexuella avarter som pedofili.”

Hets mot folkgrupp
Justitiekanslern har granskat texterna och kommer fram till slutsatsen att lagstiftningen om hets mot folkgrupp innehåller sådana begränsningar att inte varje yttrande som innehåller omdömen om en viss grupp eller varje uttryck för missaktning är straffbelagt.

"Att beskriva homosexualitet som en pervers avart får förvisso anses som stötande och kränkande", skriver Justitiekanslern, men "I förarbetena till den lagändring som innebar att även hets med anspelning på sexuell läggning kriminaliserades anförs bl.a. att förslaget till en kriminalisering i detta hänseende inte är avsett att hindra en fri och saklig debatt. Meningen är alltså inte att hindra resonemang och diskussioner om homosexualitet, bisexualitet eller heterosexualitet vare sig inom kyrkor eller på andra håll i samhället."

Antalet anmälda fall som överskrider denna gräns som satts upp i tryckfrihetsförordningen har varit ytterst få under de senaste åren.
Daniel Olsson

Verktyg:

NMR-ledaren satt på fri fot – fortfarande misstänkt

Nazistdemonstrationen i Göteborg. Ledaren för Nordiska motståndsrörelsen, Simon Lindberg, har tillsammans med övriga 22 personer som suttit anhållna sedan helgen försatts på fri fot. Misstankarna mot dem kvarstår.

Nytt nummer ute nu!

Expo #3 2017. De har viljan, förmågan och nytänkandet för att nå ut med sin propaganda. I flera artiklar tittar vi närmare på en extremhöger som låter sig inspireras av sina motståndare och som hittar nya kreativa lösningar för att få genomslag ...

Polisen: Fler kan komma lagföras efter NMR:s demonstration

Nazistdemonstrationen i Göteborg. Polisens arbete med att gå genom filmer och foton för att se om fler personer ska lagföras för brott begångna under helgens nazistdemonstration har påbörjats.

Tidskriften Expo

2017/3 Kampen om rampljuset

2017/3 Kampen om rampljuset

Annons: Till Adlibris
Annons: Till levandehistoria.se
Annons: till Byggnads
Annons: till SKMA