Henrik Bachner är en av författarna bakom rapporten.
Expo

Många avvisar judisk statsminister

Publicerad 2006-03-14

Idag presenterar forum för Levande historia och Brottsförebyggande rådet (BRÅ) sin rapport "Antisemitiska attityder och föreställningar i Sverige". Rapporten visar att antisemitiska föreställningar inte är en marginell företeelse i Sverige utan snarare en företeelse som är vanligt förekommande i breda folklager. 25% av de tillfrågade ställer sig negativa till att Sverige leds av en stasminister med judiskt påbrå.

- Det finns en tradition att förneka antisemitism eller att hänskjuta den till marginaliserade grupper. Vår rapport står i rak motsättning till den, säger Henrik Bachner varit med och tagit fram rapporten.

Fortsättning på intoleransrapport
"Antisemitiska attityder och föreställningar i Sverige" är en fortsättning på Levande historias "Intoleransrapport" från 2004 som granskade ungdomars attityder till bland annat judar, muslimer och homosexuella.
Inom de närmaste åren kommer även en rapport om islamofobi och rasism mot araber arbetas fram av Levande historia.

Femtusen enkäter
Den nu aktuella rapporten baseras på 3000 svar från 5000 utskickade enkäter och slår hål på föreställningen om att antisemitism framförallt förekommer bland ungdomar. Detsamma gäller uppfattningen om att antisemitiska föreställningar finns representerad hos specifika politiska partier.
Rapporten visar att antisemitiska föreställningar snarare är mer representerade i de äldre generationerna samt att de finns representerade i alla partier. Bland öppet nationalsocialistiska och främlingsfientliga partiers sympatisörer är dem däremot högre.

Avvisar judisk statsminister
Levande Historia beräknar att enkätsvaren motsvarar ungefär 6,5 miljoner svenskar. Åldern bland de tillfrågade är mellan 16 och 75 år.
Dessa har fått svara med hjälp av ett femgradigt system. I den totala uträkningen visar det sig att 5 procent är konsekvent och systematiskt antisemitiska. Hela 36 procent är ambivalenta. Det vill säga de tar helt avstånd från antisemitiska föreställningar, i vissa hänseenden medan de ställer sig positiva i andra fall. 59 procent tar i huvudsak avstånd från påståendena.

Enligt rapporten ställer sig 25 procent negativa till att Sverige ska styras av en judisk statsminister. I en motsvarande rapport i Storbritannien var 19 procent av britterna negativa till en judisk statsminister.

Israel-Palestina konflikten
Förutom äldre människor och sympatisörer till främlingsfientliga grupper så utmärker sig män som betecknar sig själva som muslimer som en grupp där antisemitiska föreställningar är högre än bland andra.

Bachner att förklaringen bland annat beror på socioekonomiska skäl.
- Ökad segregation ökar mottagligheten, säger han.
En avdelning i rapporten tar upp konflikten mellan Israel och Palestina. Anmärkningsvärt är att intolerans mot judar inte skiljer sig nämnvärt mellan sympatisörer till Palestina och sympatisörer till Israel. Men när det däremot gäller intolerans mot muslimer skiljer grupperna sig åt. Israelsympatisörer är mer intoleranta mot muslimer än propalestinier är mot judar.

Läs mer

Rapporten får forskarkritik
Alexander Bengtsson

Verktyg:

Anton Lundin Pettersson var inte ensam om sina idéer

Kommentar Daniel Poohl. Han visste vad han gjorde. När Anton Lundin Pettersson klev in på skolan Kronan i Trollhättan förmiddagen den 22 oktober 2015 hade han planerat massakern i flera veckor.

IS hat mot shiamuslimer

Kommentar Bilan Osman. En tidig morgon den 11 oktober brinner en bönelokal för shiamuslimer på Norra Grängesbergsgatan i Malmö. Tidigt in på utredningen misstänkte polisen att branden var anlagd. Senare tar Islamiska staten på sig attacken. Men varför tar IS på sig ett dåd som organisationen förmodligen inte utfört?

Högerextremist sköt poliser

Skjutning i Tyskland. Poliser skottskadades när de skulle beslagta vapen från en högerextremist utanför Nürnberg. Skytten är en 49-åring tillhörde en högerextrem rörelse som anser att den tyska staten är illegitim. Organisationens världsbild bygger på konspirationsteorier och antisemitism.

Tidskriften Expo

2016/3 0,01 procent

2016/3 0,01 procent

Annons: Till levandehistoria.se
Annons: till Byggnads
Annons: till SKMA
Annons: Stöd Expo genom prenumeration med autogiro