Ny EU-rapport om diskriminering i boendet

Publicerad 2006-02-09

EU-organet EUMC publicerar nu en jämförelserapport om diskriminering inom boende. Rapporten visar att det är stora likheter mellan EU-länderna när det gäller boendediskriminering gentemot invandrare och minoriteter.

Rapporten som är framtagen av Europeiskt centrum för övervakning av rasism och främlingsfientlighet (EUMC) visar att invandrare och minoriteter utsätts för olika typer av diskriminering och svårigheter i sin boendesituation. Rapporten analyserar situationen i 15 av EU:s medlemsstater under perioden 2003 och 2004.

I rapporten framkommer det bland annat att invandrare och minoriteter nekas bostad på grund av deras hudfärg och att de utsätts för fysiska angrepp för att skrämmas bort från vissa stadsdelar.

Ett problem som lyfts fram i rapporten är bristen på information om diskriminering och invandrares och minoriteters situation gällande boende. Ett problem som också avser förhållandet i Sverige. I Sverige finns det emellertid en lagstiftning som specifikt rör diskriminering inom boende, något som saknas i många andra länder.

Sveriges arbete för att hindra segregering och öka integrationen lyfts fram i rapporten, liksom storstadsarbetet. Även diskrimineringsombudsmannens (DO) arbete för att belysa och förbättra romernas situation nämns i rapporten.

EUMC:s rapporter
Expo är Sveriges representant i det EU-nätverk som EUMC har inrättat för att samla in information. EUMC tar fram jämförelserapporter om rasism och diskriminering inom områdena arbetsmarknad, boende, utbildning, lagstiftning och rasistiskt våld och brott. EUMC inrättades 1997 och har sitt säte Wien.

EUMC:s och de enskilda ländernas rapporter finns att hämta på EUMC:s hemsida.

Nedan finns en länk till EUMC:s och Sveriges rapport om diskriminering inom boende. Rapporterna kan hämtas hem som pdf-dokument.

Till rapporterna
Anders Dalsbro

Verktyg:

Anton Lundin Pettersson var inte ensam om sina idéer

Kommentar Daniel Poohl. Han visste vad han gjorde. När Anton Lundin Pettersson klev in på skolan Kronan i Trollhättan förmiddagen den 22 oktober 2015 hade han planerat massakern i flera veckor.

IS hat mot shiamuslimer

Kommentar Bilan Osman. En tidig morgon den 11 oktober brinner en bönelokal för shiamuslimer på Norra Grängesbergsgatan i Malmö. Tidigt in på utredningen misstänkte polisen att branden var anlagd. Senare tar Islamiska staten på sig attacken. Men varför tar IS på sig ett dåd som organisationen förmodligen inte utfört?

Högerextremist sköt poliser

Skjutning i Tyskland. Poliser skottskadades när de skulle beslagta vapen från en högerextremist utanför Nürnberg. Skytten är en 49-åring tillhörde en högerextrem rörelse som anser att den tyska staten är illegitim. Organisationens världsbild bygger på konspirationsteorier och antisemitism.

Tidskriften Expo

2016/3 0,01 procent

2016/3 0,01 procent

Annons: Till levandehistoria.se
Annons: till Byggnads
Annons: till SKMA
Annons: Stöd Expo genom prenumeration med autogiro