Ny EU-rapport om diskriminering i boendet

Publicerad 2006-02-09

EU-organet EUMC publicerar nu en jämförelserapport om diskriminering inom boende. Rapporten visar att det är stora likheter mellan EU-länderna när det gäller boendediskriminering gentemot invandrare och minoriteter.

Rapporten som är framtagen av Europeiskt centrum för övervakning av rasism och främlingsfientlighet (EUMC) visar att invandrare och minoriteter utsätts för olika typer av diskriminering och svårigheter i sin boendesituation. Rapporten analyserar situationen i 15 av EU:s medlemsstater under perioden 2003 och 2004.

I rapporten framkommer det bland annat att invandrare och minoriteter nekas bostad på grund av deras hudfärg och att de utsätts för fysiska angrepp för att skrämmas bort från vissa stadsdelar.

Ett problem som lyfts fram i rapporten är bristen på information om diskriminering och invandrares och minoriteters situation gällande boende. Ett problem som också avser förhållandet i Sverige. I Sverige finns det emellertid en lagstiftning som specifikt rör diskriminering inom boende, något som saknas i många andra länder.

Sveriges arbete för att hindra segregering och öka integrationen lyfts fram i rapporten, liksom storstadsarbetet. Även diskrimineringsombudsmannens (DO) arbete för att belysa och förbättra romernas situation nämns i rapporten.

EUMC:s rapporter
Expo är Sveriges representant i det EU-nätverk som EUMC har inrättat för att samla in information. EUMC tar fram jämförelserapporter om rasism och diskriminering inom områdena arbetsmarknad, boende, utbildning, lagstiftning och rasistiskt våld och brott. EUMC inrättades 1997 och har sitt säte Wien.

EUMC:s och de enskilda ländernas rapporter finns att hämta på EUMC:s hemsida.

Nedan finns en länk till EUMC:s och Sveriges rapport om diskriminering inom boende. Rapporterna kan hämtas hem som pdf-dokument.

Till rapporterna
Anders Dalsbro

Verktyg:

Hovrätten fastställer dom – nazister attackerade polis

Attacken vid Medborgarplatsen. Hovrätten fastställer tingsrättens fängelsedom mot en 23-årig aktivist i nazistiska Nordiska motståndsrörelsen. Han döms för sin roll i samband med att en grupp nazister gick till samlad attack mot polis.

Greps med tio kilo dynamit – hyllade NMR på nätet

Tre män i Göteborg häktades på måndagen av Göteborgs tingsrätt för bland annat förberedelse för allmänfarlig ödeläggelse. En av dem har ett flerårigt förflutet i bland annat Nordiska motståndsrörelsen – och hyllade dem på Facebook så sent som för en månad sedan.

SD-riksdagsmannen: Jag stödjer al-Assad

De båda sverigedemokratiska riksdagsmännen har uppgett att de förhåller sig neutrala till regimen under sin resa i Syrien. Men nya uppgifter som Expo tagit del av ger anledning att ifrågasätta om detta verkligen stämmer.

Tidskriften Expo

2017/3 Kampen om rampljuset

2017/3 Kampen om rampljuset

Annons: Till levandehistoria.se
Annons: till Byggnads
Annons: till SKMA