bok_civilisations-at-war_maciej-giertych.jpg\

Polsk EU-parlamentariker anklagas för antisemitism

Publicerad 2007-03-01

Den polska Europaparlamentarikern Maciej Giertych anklagas för att sprida antisemitiska stereotyper. I sin skrift "civilisationerna i krig i Europa" skriver Giertych att judarna söker sig till andra "civilisationer" och att de "emigrerar från fattigare till rikare länder". Giertych menar även att judarna separerar sig från övriga befolkningen, vilket gör att de utvecklat "biologiska olikheter".

Israeliska utrikesministeriet fördömer starkt skriften, som det anser är antisemitisk. EU-parlamentets president har även begärt en utredning av skriften, eftersom den har institutionens logotyp tryckt på omslaget, enligt European Jewish Press.

Maciej Giertych tillhör det polska ultrakonservativa partiet Polska Familjers Liga, som ingår i den polska regeringskoalitionen. Giertych representerar också partiet i Europaparlamentet. Skiften "Civilisationerna i krig i Europa" som presenterades den 14 februari i år, förfäktar idén att världen är uppdelad i nio civilisationer och att dessa naturligt bekämpar varandra. Västvärlden tillhör, enligt Giertech, den latinska civilisationen. Enskilda individer kan inte byta civilisation, vilket innebär att personer från till exempel de arabiska och judiska civilisationerna lever som främmande i väst.

Judar pekas i skriften ut som den i dag äldsta civilisationen och judarna själva som en "tragisk församling". Den judiska civilisationen utmärker sig, enligt Giertych, av att den saknar någon geografisk tillhörighet. I stället, menar han, vandrar judar från det ena landet till det andra. Framförallt söker sig judarna till rikare länder. Judarnas förhållande till andra civilisationer påverkas framför allt av att de anser sig vara utsedda av Gud som det "utvalda folket", skriver Giertych.

Till European Jewish Press säger Maciej Giertych att innehållet i skriften inte är antisemitisk, men att han är tacksam för den publicitet som kritiken gett honom.

Homofobi
Maciej Giertych skriver även i skriften att lagar i Europa som tillåter homosexuella utövelser, abort och skilsmässor hotar den latinska civilisationen. Det är inte första gången som Maciej framfört sina synpunkter på homsexualitet.

I juni förra året antog Europaparlamentet en resolution om mänskliga rättigheter. I den uttrycktes en särskild oro över ökade tendenser av rasism, främlingsfientlighet, antisemitism och homofobi i Polen. Det faktum att partiet Polska Familjers Liga innehar regeringsställning ansågs bland ledamöterna vara en anledning för EU att vidta lämpliga åtgärder. Maciej Giertych framförde då i debatten att "Polen inte vill främja homosexualitet och omoraliskt leverne". Han ansåg även att andra länder borde koncentrera sig på att bekämpa rasismen i deras eget land
Anders Dalsbro

Organisationer och begrepp i artikeln

Verktyg:

NMR-ledaren satt på fri fot – fortfarande misstänkt

Nazistdemonstrationen i Göteborg. Ledaren för Nordiska motståndsrörelsen, Simon Lindberg, har tillsammans med övriga 22 personer som suttit anhållna sedan helgen försatts på fri fot. Misstankarna mot dem kvarstår.

Nytt nummer ute nu!

Expo #3 2017. De har viljan, förmågan och nytänkandet för att nå ut med sin propaganda. I flera artiklar tittar vi närmare på en extremhöger som låter sig inspireras av sina motståndare och som hittar nya kreativa lösningar för att få genomslag ...

Polisen: Fler kan komma lagföras efter NMR:s demonstration

Nazistdemonstrationen i Göteborg. Polisens arbete med att gå genom filmer och foton för att se om fler personer ska lagföras för brott begångna under helgens nazistdemonstration har påbörjats.

Tidskriften Expo

2017/3 Kampen om rampljuset

2017/3 Kampen om rampljuset

Annons: Till Adlibris
Annons: Till levandehistoria.se
Annons: till Byggnads
Annons: till SKMA