Svensk vit makt - beställ årsrapporten

Publicerad 2009-12-01

Vad händer egentligen i vit makt-rörelsen?
Är den på frammarsch? Hur ­utbredd är den?

Under lång tid har det varit svårt att få en klar bild av den svenska nazismens utbredning och verksamhet. Svaren har varit baserade på antaganden och ­kvalificerade gissningar.
Fram till nu. För nu vet vi.

För första gången ­presenteras en heltäckande bild av den svenska vit makt-rörelsen. Expos årsrapport om vit makt-miljön 2008 är den första i sitt slag. Den visar att antalet grupper har växt jämfört med året innan, att antalet aktiviteter har ökat och att de vit makt-­relaterade webbplatserna har blivit fler. Samtidigt ­präglades 2008 av hårda interna strider.

Årsrapporten sammanställs och produceras av Expo ­research – en del av ­Stiftelsen Expo.

FÖR ATT beställa rapporten maila [email protected]
Glöm inte att ange namn och adress
Boken kostar 125 kronor + porto

VISSA NOTER har tyvärr fallit bort i rapporten. Dessutom har en siffra blivit fel i en av tabellerna.
Ladda ner kompletteringar här:
rattelse-arsrapporten.pdf
Expo

Verktyg:

Tidskriften Expo

2017/4 Infiltratören

2017/4 Infiltratören

Annons: Till levandehistoria.se
Annons: till Byggnads
Annons: till SKMA