SD kräver folkomröstning om moskébygge

Publicerad 2010-01-25

I ett pressmeddelande kräver Sverigedemokraterna i Malmö att en folkomröstning angående ett planerat moskébygge ska genomföras i Malmö i samband med valet 2010.

Partiet protesterar mot det beslut som nyligen fattades i Malmö stadsbyggnadsnämnd, där man i full enighet godkände planen om ett fullskaligt moskébygge med minareter. Sverigedemokraterna vill istället att frågan ska avgöras i en kommunal folkomröstning.

I pressmeddelandet hänvisar man till första paragrafen i religionsfrihetslagen som lyder

"Envar äger rätt att fritt utöva sin religion, såvitt han icke därigenom stör samhällets lugn eller åstadkommer allmän förargelse"

Partiet menar att en folkomröstning skulle ge svar på om det är så att en moské väcker förargelse bland Malmöborna. Vidare skriver partiet i pressmeddelandet att en folkomröstning skulle ge en fingervisning om "vad Malmös befolkning egentligen anser om den islamiseringsprocess, som sedan länge pågått inom kommunen, men som aldrig öppet debatterats".

Kravet kommer att presenteras i from av en motion till kommunfullmäktige.
Expo

Verktyg:

NMR-ledaren satt på fri fot – fortfarande misstänkt

Nazistdemonstrationen i Göteborg. Ledaren för Nordiska motståndsrörelsen, Simon Lindberg, har tillsammans med övriga 22 personer som suttit anhållna sedan helgen försatts på fri fot. Misstankarna mot dem kvarstår.

Nytt nummer ute nu!

Expo #3 2017. De har viljan, förmågan och nytänkandet för att nå ut med sin propaganda. I flera artiklar tittar vi närmare på en extremhöger som låter sig inspireras av sina motståndare och som hittar nya kreativa lösningar för att få genomslag ...

Polisen: Fler kan komma lagföras efter NMR:s demonstration

Nazistdemonstrationen i Göteborg. Polisens arbete med att gå genom filmer och foton för att se om fler personer ska lagföras för brott begångna under helgens nazistdemonstration har påbörjats.

Tidskriften Expo

2017/3 Kampen om rampljuset

2017/3 Kampen om rampljuset

Annons: Till Adlibris
Annons: Till levandehistoria.se
Annons: till Byggnads
Annons: till SKMA