Prenumerationsärenden

Om du har vill ha en ny prenumeration, meddela adressändring eller om tidskriften inte kommer ordentlig hem till din brevklåda. Kontakta PressData.
Expos prenumerationsregisters sköts av PressData och om du har några frågor gällande din prenumeration så ska du mejla:
[email protected]

Du kan även själv, direkt på webben, göra adressändringar etc. Gå in på PressDatas hemsida och logga in.

För att ta en ny prenumeration, gå in här.

Verktyg: