Priser till tidskriften

2009. Publicistklubbens Dawit Isaak-pris

"Att avslöja högerextremistiska rörelser kan vara förenat med livsfara. Redan vid starten för mer än tio år sedan utsattes tidningen Expo för en omfattande hatkampanj, medarbetare mordhotades och tryckeriet vandaliserades. Fortsatta trakasserier har inte stoppat tidningens närgångna granskning av demokratifientliga krafter. Expos redaktion är i allra högsta grad välmeriterad som årets mottagare av Publicistklubben Väst Dawit Isaak-pris."

2010. Årets tidskrift, delas ut branschorganisationen Sveriges tidskrifter

"Expo har inte hunnit ifatt tiden, det är tiden som hunnit ifatt Expo. Tyvärr. I ett politiskt tillstånd där mörkret lägger sig över Europa är Sveriges mest ambitiösa kartläggning av främlingsfientliga rörelser mer oundgänglig än någonsin. Den internationella utblicken, skapandet av sammanhang och den enorma kunskapsbanken gör Expo omistlig."

Prisade artiklar i tidskriften
Malmös nya ansikte, av Daniel Poohl, uttagen till antologin Årets bästa tidskriftstexter 07/08

Allas ögon på Schweiz, av Lisa Bjurwald, svensk vinnare av Europaparlamentets journalistpris 2010 i kategorin press.

På marsch mot romerna, av Anders Dalsbro och Erik Sidenbladh, svensk vinnare av EU:s journalistpris "för mångfald - mot diskriminering".

Verktyg: