Regeringen satsar mot diskriminering av romer

Publicerad 2012-02-17

Regeringen presenterade på torsdagen en strategi för att ge romer ett större inflytande i samhället. Strategin som tagits fram i samråd med romska representanter poängterar att kommunerna måste ta sitt ansvar och låta romer få mer inflytande.

– Om vi tittar tillbaka på historien kring romer så skäms jag över hur man hanterat romafrågan i Sverige. Vi har haft en grupp som har förnekats rösträtt, sin rätt att gå i skola och rätten att bosätta sig. Det kanske värsta övergreppet historiskt sett var tvångssteriliseringarna som drabbade romer i Sverige, sa integrationsministern Erik Ullenhag då han presenterade strategin.

Erik Ullenhag sa även att romer på många håll i Europa möter ett rent hat, och att romer i Sverige drabbas av diskriminering på framförallt bostads- och arbetsmarknaden. Strategin som presenterades koncentrerar sig på sex olika områden i samhället. I materialet framgår det att romers levnadsvillkor ofta är mycket sämre än den övriga befolkningens och att medellivslängden är lägre. Det finns också indikationer på att skolan inte behandlar romska barn som andra elever.

Målet med strategin som sträcker sig 20 år framåt är att den rom som föds idag i framtiden ska ha samma förutsättningar som den övriga befolkningen. Ett pilotprojekt kommer att inledas i fem kommuner, där samarbetet mellan myndigheter och romer ska leda till att romers villkor i samhället förbättras.

Regeringen ska även ta fram en vitbok om de övergrepp som staten begått mot romer under 1900-talet.

I Malmö drivs den romska organisationen Romsk informations- och Kunskapscenter, RIKC, av Malmö stad. Marian Wydow, sekreterare för RIKC i Malmö tycker det är en modell som alla kommuner borde ta efter. Han säger till Expo.se att frågor som rört romer i Malmö tidigare enbart hanterats av ideella organisationer.

– De ideella krafterna gör mycket, men arbetet måste förankras i den befintliga strukturen. Då kommer effekterna bli mycket bättre, säger Wydow.

Marian Wydow var tidigare ledamot i Delegationen för romska frågor och har bistått med förslag till regeringens strategi.

Marian Wydow känner förtroende och ser positivt på strategin som regeringen presenterat, eftersom den involverar romer och är långsiktig.
Daniel Vergara

Ungern röstar om flyktingmottagning – det här behöver du känna till

Val i Ungern. På söndag går ungrarna till val om landet ska ta emot flyktingar inom EU:s omfördelningssystem. Regeringspartiet Fidesz har under månader genomfört en massiv främlingsfientlig kampanj. Resultatet av omröstningen kan få stora konsekvenser för Europas flyktingpolitik.

Efter granskning: Ekeroths närmaste medarbetare stängs av

Sverigedemokraterna stänger av Dick Abrahamsson, politisk sekreterare hos Kent Ekeroth. I Expos senaste nummer avslöjas att Abrahamsson tidigare arbetat för nazistiska och högerextrema medier. Hela Hälsingland har även uppmärksammat rysk propaganda på Abrahamssons Facebook.

Extremhögern vill inte ha en debatt

Analys, Daniel Poohl. Bokmässan har blivit ytterligare en plats där vi tvingas möta extremhögerns idéer. Men bara för att de finns där betyder det inte att de har en poäng.