Rysk stad förbjuder "homosexuell propaganda"

Publicerad 2012-02-09

St. Petersburgs parlament godkände på onsdagen en lag som förbjuder spridandet av "homosexuell propaganda". Lagen har väckt starka reaktioner och människorättsorganisationer menar att den bryter mot rysk och internationell lag.

Lagen som röstades igenom i parlamentet behöver antas ytterligare en gång innan den träder i kraft. Lagen innebär att det kommer att bli olagligt att sprida information som kan "skada moralen, hälsan och den själsliga utvecklingen på unga, vilket innefattar att introducera förställningar om att traditionella och icke-traditionella äktenskap är lika socialt accepterade".

Propaganda definieras i lagförslaget som "lockelser, positiva yttranden och kommentarer riktade till unga, som uppmuntrar till icke-traditionella sexuella relationer".

Parlamentsledamoten bakom lagförslaget säger att lagen kommer att drabba klubbar som riktar sig till ungdomar och sociala medier som sprider information om homosexualitet, rapporterar the Independent.

Privatpersoner som bryter mot lagen riskerar böter på 1 000 kronor och organisationer böter på över 100 000 kronor.

Människorättsorganisationer menar att lagen bryter mot rysk och internationell lag. De befarar även att homosexuella tonåringar som redan skäms eller är rädda för att komma ut med sin sexualitet kommer att få det tuffare. "Detta är en rak väg mot diskriminering och legitimerar våld. Det påstås att lagen är till för att skydda unga, lagen kommer göra det motsatta och pressa homosexuella tonåringar mot isolation och självmord, skriver människorättsorganisationen Coming Out om lagen.

Det finns en liknande lagstiftning i ytterligare två ryska regioner.
Daniel Vergara

Extremhögern vill inte ha en debatt

Analys, Daniel Poohl. Bokmässan har blivit ytterligare en plats där vi tvingas möta extremhögerns idéer. Men bara för att de finns där betyder det inte att de har en poäng.

Nytt nummer av Expo

Nytt nummer av Expo ute nu! En miljon flyktingar kom till Europa förra året. Endast 65 personer sökte asyl i Estland. Ändå exploderade rasismen. Och massor av mer läsning.


Sverigedemokraterna är ett hot mot demokratin

Söndagskrönika, Daniel Poohl. Samarbete eller inte? För den som vill öppna dörren för Sverigedemokraterna kan det vara värt att veta vad som väntar.