110410_sdu_464_2.jpg

Enligt en undersökning av tankesmedjan Demos är Sverigedemokratiska sympatisörer ofta unga och fyra gånger mer benägna att demonstrera än genomsnittsbefolkningen. Foto David Lagerlöf.

SD-sympatisörer kartlagda

Publicerad 2012-02-24

Den brittiska tankesmedjan Demos presenterade på fredagen enkätsvar från 567 sverigedemokratiska sympatisörer. Undersökningen gjordes på Facebook och visar att en stor andel har låg tilltro till andra människor och ser dystert på Sveriges framtid.

Demos genomförde under sommaren 2011 en enkätundersökning bland medlemmar i olika Facebookgrupper med anknytning till högerpopulistiska partier i Europa. Under tre veckor fick 16 000 medlemmar i Sverigedemokratiska facebookgrupper möjlighet att svara på den svenska delen av undersökningen . 567 svar kom in och har sammanställts i delrapporten Populism in Europe: Sweden.

Resultaten från vissa frågor har jämförts med ett par andra europeiska attitydundersökningar (Europabarometern och European Values Study).

Enligt Demos undersökning så ser en mycket hög andel av de sverigedemokratiska sympatisörer negativt på Sveriges framtid. 81 procent höll inte med om påståendet "Sverige är på rätt väg". De viktigaste frågorna för de sverigedemokratiska sympatisörerna var att bevara den svenska kulturen och identiteten från hot som de anser kommer utifrån, till exempel mångkulturen och den islamistiska extremismen. Demos undersökning visar också att den huvudsakliga anledningen till att man sympatiserar med sverigedemokraterna är den svenska invandringspolitiken.

SD-sympatisörerna har liten tillit till andra människor. Endast 32 procent av dem svarade ja på frågan om man kan lita på andra, jämfört med 68 procent av Sveriges befolkning i genomsnitt. De litar också mindre än genomsnittet på myndigheter och olika institutioner förutom armén som de har större tillit till än vad genomsnittsbefolkningen har. Trots att de har en så låg tilltro till institutioner är de nästan lika benägna att lita på de politiska partierna som den svenska allmänheten i genomsnitt. Detta är positivt menar Demos, då till exempel resultaten från en undersökning i Storbritannien (UK Citizenship survey) visade på ett samband mellan låg tillit till institutioner och benägenheten att anse att våld är legitimt för att nå sina mål. I Demos undersökning höll endast 14 procent av de sverigedemokratiska sympatisörerna med om påståendet att det är legitimt att använda våld, majoriteten (61 procent) ansåg också att politik är ett effektivt sätt att hantera olika frågor.

Majoriteten (63 procent) av de sverigedemokratiska sympatisörerna på Facebook är män mellan 16-20 år.
Nära två tredjedelar av SD sympatisörerna (63 procent) röstade på partiet i valet 2010. Nästan hälften av dem som svarade (46 procent) var också medlemmar i partiet, en betydligt högre andel jämfört med sympatisörerna till övriga partier i undersökningen (32 procent). De sverigedemokratiska sympatisörerna är också mer benägna att demonstrera. 20 procent av dem som svarade på enkäten hade deltagit i en demonstration de senaste sex månaderna innan undersökningen. Det är fyra gånger så många som genomsnittet för hela befolkningen i Sverige.

SD-sympatisörerna använder sig i stor utsträckning av sociala medier som en form av politiskt engagemang och för att informera och aktivera sig.

Rapporten som presenterades på ett seminarium hos Fores, Stockholm är en delundersökning om Sverigedemokraterna som bygger på Demos undersökning om europeiska populistiska partier och deras sympatisörer på Facebook.
Anna-Sofia Quensel

"Lasermannen" inför rätta för ouppklarat mord

John Ausonius, även känd som "Lasermannen", står inför rätta i Tyskland för ett mord 1992. Ausonius nekar till brottet.

Brandbomber vid judiskt kapell i Malmö

Brandbomber har hittats vid ett judiskt kapell i Malmö. Polisen rubricerar händelsen som försök till mordbrand. Det rapporterar Sveriges radio.

Här är de anhållna för attacken i Göteborg

De tre personer som sitter anhållna för brandattacken mot synagogan i Göteborg i lördags är 18, 20 och 21 år gamla. Minst en av dem har på sociala medier uttryckt stöd för en demonstration mot att USA erkänt Jerusalem som huvudstad i Israel.

Tidskriften Expo

2017/4 Infiltratören

2017/4 Infiltratören

Annons: Till levandehistoria.se
Annons: till Byggnads
Annons: till SKMA