samer

En docka iklädd samedräkt som hängts upp i en strypsnara är bara ett av många hatbrott mot samer de senaste åren. Foto Verddeviessu.

Kraftig ökning av anmälda hatbrott mot samer

Publicerad 2013-02-06

På onsdagen firas den samiska nationaldagen över hela landet. Lars-Nila Lasko, ordförande för Verddeviessu, Samiskt center mot diskriminering och rasism, pekar på en "katastrofal" ökning av hatbrott och diskriminering mot samer de senaste åren.

Omkring två hundra anmälningar kommer varje år in till Verddeviessu i Arvidsjaur. Det rör sig om stulna eller förstörda vägskyltar med samiska ortsnamn, samedockor som hängts i strypsnaror och barn som förbjuds att tala samiska på skolgården, men även öppet hat på internetforum och i sociala medier.

- För tio år sedan fanns inte Internet i Norrlands inland. Sedan det har tillkommit är det en hel del rasistiska inslag mot samer, framförallt på Norrlandstidningarnas hemsidor, men även på Facebook, säger Lars-Nila Lasko, ordförande för Verddeviessu.

Men det är inte bara Internets utbredning som har bidragit till utvecklingen.

- Sedan några år är samiskan officiellt språk i vissa Norrlandskommuner där det finns en stor samisk befolkning . Det har kommit upp samiska vägskyltar, det står på samiska på kommunernas hemsidor, vilket innebär att man synliggör samerna på ett helt annat sätt än tidigare.

 samer Det är vanligt att vägskyltar med samiska ortsnamn stjäls eller vandaliseras. Foto: Verddeviessu
Bakgrunden till hatet är bland annat den historiska markkonflikten, där uppfattningen ofta är att samerna orättfärdigt får tillgång till större land- och vattenområden. Problemet, menar Lars-Nila Lasko, är att hatet drabbar många fler än frågan egentligen rör. Medan det bara är några få procent av samebefolkningen som sysslar med renskötsel – och alltså har rätt att bruka statens mark och vatten – drabbas alla samer av rasismen.

- Visst sticker det i ögonen på väldigt många norrlänningar den här uppfattningen att samer har rätt att köra skoter men inte alla andra. Men det är en myt. 95 procent av samerna har inte de här rättigheterna, säger han.

I Norge, som har liknande problem, har regeringen tagit krafttag för att komma till rätta med hatet. Lars-Nila Lasko uttrycker viss frustration över den svenska regeringens och övriga myndigheters passivitet i frågan om intolerans mot samer.

- Regeringen gör ingenting, landshövdingarna gör ingenting, landstingen gör ingenting och kommunerna gör ingenting och då måste vi själva göra någonting för att vara en motvåg och väga upp mot den rasism som finns.

- Man har inget program eller åtgärder alls. Man ser det som ett generellt problem som ska bekämpas generellt. Det finns inga speciella insatser gentemot norra Sverige. Men om man ser att det finns ett problemområde måste man göra en insats.

Han pekar på kunskapsbrist som en viktig åtgärdspunkt.

- I dag läser man mer om Amerikas indianer än som samer i skolan. I Norrland är det många som tror att samer har lägre värde. För två år sedan var det en ordförande för en skogsägareförening som helt seriöst menade att samer har lägre intelligens.

Den samiska nationaldagen högtidlighåller minnet av den första samiska kongressen i Trondheim 1917 och har firats sedan 1993.
Robin Folkö

Ungern röstar om flyktingmottagning – det här behöver du känna till

Val i Ungern. På söndag går ungrarna till val om landet ska ta emot flyktingar inom EU:s omfördelningssystem. Regeringspartiet Fidesz har under månader genomfört en massiv främlingsfientlig kampanj. Resultatet av omröstningen kan få stora konsekvenser för Europas flyktingpolitik.

Efter granskning: Ekeroths närmaste medarbetare stängs av

Sverigedemokraterna stänger av Dick Abrahamsson, politisk sekreterare hos Kent Ekeroth. I Expos senaste nummer avslöjas att Abrahamsson tidigare arbetat för nazistiska och högerextrema medier. Hela Hälsingland har även uppmärksammat rysk propaganda på Abrahamssons Facebook.

Extremhögern vill inte ha en debatt

Analys, Daniel Poohl. Bokmässan har blivit ytterligare en plats där vi tvingas möta extremhögerns idéer. Men bara för att de finns där betyder det inte att de har en poäng.