Nationell Idag får fortsatt presstöd

Publicerad 2013-02-19

Presstödsnämnden stoppade i december förra året utbetalningarna av det ekonomiska stödet till tidningen Nationell Idag och inledde en utredning om prenumerationsfusk. Nämnden har nu preliminärt beslutat att tidningen ska få fortsatt stöd.

Förra året stormade det rejält kring Nationaldemokraternas tidning Nationell Idag. Tidningens chefredaktör Vávra Suk avsattes i oktober efter anklagelser om förskingring. Anklagelserna kom bland annat från Nationaldemokraternas partiledare Marc Abramsson. Som en konsekvens lämnade flera i redaktionen tidningen och partiet. Vávra Suk har även lämnat in en stämning mot Marc Abramsson där han anklagas för att ha gått över sina befogenheter och för att ha förfalskat styrelseprotokoll.

Nationell Idag har sedan 2009 beviljats miljoner i presstöd. I samband med förändringen i redaktionen beslutade dock Presstödsnämnden att göra en kontroll om tidningen lever upp till kraven för presstöd.

Under hösten mottog Presstödsnämnden även klagomål om att prenumeranter inte kunde säga upp sitt abonnemang. I december beslutade därför nämnden att beställa en abonnentundersökning.

Resultatet visade att endast 2,5 procent av de svarande upplevt svårigheter med att säga upp prenumerationen. Samtidigt uppgav 1,25 procent att de inte beställt tidningen över huvudtaget. Utifrån undersökningen och kontroll av tidningen har Presstödsnämnden kommit fram till att Nationell Idag i stort lever upp till kraven för att få presstöd.

För 2013 har myndigheten preliminärt beslutat att det ska utbetalas 1 679 000 kronor i driftstöd till tidningen. Presstödsnämnden har även begärt in uppgifter om hur tidningen använt stödet 2012. Uppgifterna ska senast komma myndigheten tillhanda i maj.

I september kommer presstödsnämndens slutliga beslut om Nationell Idag har rätt till presstöd för 2013.
Daniel Vergara

NMR-ledaren satt på fri fot – fortfarande misstänkt

Nazistdemonstrationen i Göteborg. Ledaren för Nordiska motståndsrörelsen, Simon Lindberg, har tillsammans med övriga 22 personer som suttit anhållna sedan helgen försatts på fri fot. Misstankarna mot dem kvarstår.

Nytt nummer ute nu!

Expo #3 2017. De har viljan, förmågan och nytänkandet för att nå ut med sin propaganda. I flera artiklar tittar vi närmare på en extremhöger som låter sig inspireras av sina motståndare och som hittar nya kreativa lösningar för att få genomslag ...

Polisen: Fler kan komma lagföras efter NMR:s demonstration

Nazistdemonstrationen i Göteborg. Polisens arbete med att gå genom filmer och foton för att se om fler personer ska lagföras för brott begångna under helgens nazistdemonstration har påbörjats.

Tidskriften Expo

2017/3 Kampen om rampljuset

2017/3 Kampen om rampljuset

Annons: Till Adlibris
Annons: Till levandehistoria.se
Annons: till Byggnads
Annons: till SKMA