Nazistledare i skolstyrelse

Publicerad 2013-10-30

En ledande nazist i Svenska motståndsrörelsen sitter i styrelsen för en kommunal skola i Dalarna. Skolans rektor uppger till Expo Idag att hon inte lägger sig vad styrelserepresentanter har för politisk uppfattning.

— Om min personal skulle ha ett fritidsintresse lägger jag mig inte i det. Om man däremot tar in det politiska intresset till skolan och det bryter mot skollag och läroplan då skulle jag lägga mig i det, säger skolans rektor och ordförande i skolstyrelsen.

Aktivisten är en veteran i Svenska motståndsrörelsen och ingår i dess ledning. Han har hållit tal på flera av organisationens manifestationer. Han håller även i ideologiska föreläsningar för organisationens aktivister.

Nazisten tillhör en organisation som förbehåller sig rätten att individuellt "utvärdera" medlemskapet till de personer som anses ha "en andel zigenskt eller judiskt blod". Personer som organisationen menar är "rasfrämlingar" tillåts inte medlemskap. I sin roll som styrelseledamot i skolan behandlar han bland annat frågor som rör skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Trots detta menar ordföranden i den aktuella skolstyrelsen att hans engagemang inte innebär något problem.

– Om man tänker på det jobb vi bedriver så bygger inte det på politiska sympatier utan på skollagen och läroplanen och det är jag som rektor garant på och det är det enda som styr vårt jobb i skolan.

Hur rimmar hans nazistiska värdegrund med skolans om allas lika värde?

– Han är en representant som förälder och vi har en arbetsordning vi går efter och vi jobbar utifrån skollagen och läroplanen och följer den till punkt och pricka.

I skollagen står det bland annat:

"Verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar. Var och en som verkar inom skolan skall främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö. Särskilt skall den som verkar inom skolan
1. främja jämställdhet mellan könen samt
2. aktivt motverka alla former av kränkande behandling som mobbning och rasistiska beteenden."
Daniel Vergara

Organisationer och begrepp i artikeln

NMR-ledaren satt på fri fot – fortfarande misstänkt

Nazistdemonstrationen i Göteborg. Ledaren för Nordiska motståndsrörelsen, Simon Lindberg, har tillsammans med övriga 22 personer som suttit anhållna sedan helgen försatts på fri fot. Misstankarna mot dem kvarstår.

Nytt nummer ute nu!

Expo #3 2017. De har viljan, förmågan och nytänkandet för att nå ut med sin propaganda. I flera artiklar tittar vi närmare på en extremhöger som låter sig inspireras av sina motståndare och som hittar nya kreativa lösningar för att få genomslag ...

Polisen: Fler kan komma lagföras efter NMR:s demonstration

Nazistdemonstrationen i Göteborg. Polisens arbete med att gå genom filmer och foton för att se om fler personer ska lagföras för brott begångna under helgens nazistdemonstration har påbörjats.

Tidskriften Expo

2017/3 Kampen om rampljuset

2017/3 Kampen om rampljuset

Annons: Till Adlibris
Annons: Till levandehistoria.se
Annons: till Byggnads
Annons: till SKMA