Rapport om antirasistiska aktörer i Sverige

Publicerad 2013-11-27

Stiftelsen Expo har släppt en ny rapport där antirasistiska svenska organisationer beskriver sin verksamhet. Flera vittnar om att de utsatts för våld och hot men också svårigheter att finansiera sin verksamhet.

 lokal antirasism sofie casserlov
– Syftet med studien är att få en tydlig bild av hur den lokalt förankrade antirasismen ser ut och vilka utmaningar antirasister som engagerar sig lokalt ställs inför, säger Sofie Casserlöv som är författare till Expos rapport Lokal antirasism.

Elva antirasistiska organisationer som arbetar lokalt har uppmärksammats i rapporten. De flesta organisationerna har bildats som en reaktion mot rasism i sitt lokalsamhälle. Det kan handla om Sverigedemokraternas intåg i kommunfullmäktige eller nazistiska aktiviteter på orten eller ett organiserat motstånd mot flyktingar.

Ett återkommande problem för antirasistiska organisationer är ekonomin. Ofta knyts finansieringen till ett visst projekt vilket innebär att kompetensen som byggs upp inom organisationen försvinner efter projekttidens slut. Flera organisationer vittnar också om våld och hot från högerextrema grupper. Det kan röra sig om fysiskt våld men också att antirasister hängs ut med namn och adress på nätet. Reaktionerna från lokalsamhället är ofta desto mer positiva både från befolkningen och från medier.

Den stora arbetsbördan för människor som valt att arrangera sig leder ibland till att aktivister tvingas ta en paus från arbetet för att orka med. En önskan som framgår tydligt i rapporten är bättre samverkan mellan antirasistiska aktörer. Men också bättre stöd från kommunerna, både finansiellt, såväl som att kommunen själva bör ta ett större ansvar att motverka rasism.

- Resultaten i undersökningen är allvarliga. En starkare antirasistiskrörelse behövs nu när rasistiska åsikter riskerar att bli legitima efter Sverigedemokraternas intåg i riksdagen, säger Alexander Bengtsson, tillförordnad vd för Stiftelsen Expo.

Läs rapporten Lokal antirasism.
Daniel Vergara

NMR-ledaren satt på fri fot – fortfarande misstänkt

Nazistdemonstrationen i Göteborg. Ledaren för Nordiska motståndsrörelsen, Simon Lindberg, har tillsammans med övriga 22 personer som suttit anhållna sedan helgen försatts på fri fot. Misstankarna mot dem kvarstår.

Nytt nummer ute nu!

Expo #3 2017. De har viljan, förmågan och nytänkandet för att nå ut med sin propaganda. I flera artiklar tittar vi närmare på en extremhöger som låter sig inspireras av sina motståndare och som hittar nya kreativa lösningar för att få genomslag ...

Polisen: Fler kan komma lagföras efter NMR:s demonstration

Nazistdemonstrationen i Göteborg. Polisens arbete med att gå genom filmer och foton för att se om fler personer ska lagföras för brott begångna under helgens nazistdemonstration har påbörjats.

Tidskriften Expo

2017/3 Kampen om rampljuset

2017/3 Kampen om rampljuset

Annons: Till Adlibris
Annons: Till levandehistoria.se
Annons: till Byggnads
Annons: till SKMA