sdpol johnny skalin

Sverigedemokraternas gruppledare i Sundsvall, Johnny Skalin, beskriver Förvaltningsrättens beslut som en "andningspaus" från flyktingar. (Foto Expo)

SD får rätt i förvaltningsrätten

Publicerad 2013-04-04

Sverigedemokraterna i Sundsvall har lyckats med att temporärt stoppa mottagandet av flyktingar till kommunen. Detta sedan förvaltningsrätten gått på partiets linje och gett kommunen bakläxa för hanteringen av ärendet.

Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration (NAVI) i Sundsvall fattade i november ett beslut om att ta emot mellan 180 och 220 flyktingar. Beslutet överklagades av SD, som menade att så viktiga frågor bör beslutas av samtliga folkvalda i kommunfullmäktige och inte i kommunstyrelsen.

Nu har alltså förvaltningsrätten gett partiet rätt. Kommunens agerande strider mot kommunallagen då beslutet anses vara "av sådan principiell beskaffenhet" att det skulle ha behandlats i fullmäktige. Kommunens argument att NAVI fattat liknande beslut sedan 1984 bet inte på rätten. Konsekvensen blir att det tidigare beslutet rivs upp.

– Med tanke på kommunens höga arbetslöshet, hemlösheten, bostadsbristen, utanförskapet och nedskärningarna i välfärden de kommande åren är det ytterst positivt att invandringsmottagningen till kommunen nu äntligen får den andningspaus som är så välbehövlig, säger Johnny Skalin, gruppledare för Sverigedemokraterna i Sundsvall, till Dagbladet.

Ett nytt beslut i frågan måste nu fattas av kommunfullmäktige, något som tidigast kan göras i juni. Hans Forsberg (C), ordförande i NAVI, säger till Dagbladet att han tror att fullmäktige kommer att besluta om ett fortsatt flyktingmottagande.

– Det råder stor politisk enighet bland partierna, förutom då Sverigedemokraterna, att vi ska ta emot flyktingar i Sundsvall, säger han.

SD har tidigare överklagat liknande beslut i andra kommuner, bland annat Heby. I det fallet har Förvaltningsrätten dock ännu inte kommit med det slutliga avgörandet.

Samtliga av SD:s överklaganden hänvisar till en dom i Malmö förvaltningsrätt 2011. Då slogs det fast att kommunen överträtt sina befogenheter när man låtit kommunstyrelsen fatta beslut om att ta emot 125 flyktingar och skyddsbehövande per år.
Robin Folkö

Organisationer och begrepp i artikeln

Efter granskning: Ekeroths närmaste medarbetare stängs av

Sverigedemokraterna stänger av Dick Abrahamsson, politisk sekreterare hos Kent Ekeroth. I Expos senaste nummer avslöjas att Abrahamsson tidigare arbetat för nazistiska och högerextrema medier. Hela Hälsingland har även uppmärksammat rysk propaganda på Abrahamssons Facebook.

Extremhögern vill inte ha en debatt

Analys, Daniel Poohl. Bokmässan har blivit ytterligare en plats där vi tvingas möta extremhögerns idéer. Men bara för att de finns där betyder det inte att de har en poäng.

Nytt nummer av Expo

Nytt nummer av Expo ute nu! En miljon flyktingar kom till Europa förra året. Endast 65 personer sökte asyl i Estland. Ändå exploderade rasismen. Och massor av mer läsning.