Förvirring kring nazister i skolan

Publicerad 2014-06-13

Det råder förvirring om skolor även är tvungna att tacka ja till nazistiska partier om skolan bjudit in andra partier. Justitieombudsmannen, JO, hävdar att det är möjligt att säga nej. Skolverket, som utgår från JO:s beslut, uppger att det inte är det utifrån rådande praxis.

Det är delade meningar om en skola kan tacka nej till en förfrågan från nazistiska Svenskarnas parti om den samtidigt bjudit in andra partier. Skolverket hänvisar till JO och menar att om ett parti tillåts att komma till skolan så ska den inte neka andra tillträde.

– Det som står i JO:s beslut är att en inbjudan kan begränsas om det görs på objektiva grunder och om andra partier som anmäler intresse för att delta tillåts göra det på samma villkor som de partier som bjudits in, enligt Anna Ekström, generaldirektör på Skolverket

Chefs-JO Elisabet Furu säger till Expo Idag att JO inte har gjort en sådan bedömning. Hon menar att det är fullt möjligt att tacka nej till partier som inte bjudits in av skolan, om det sker på objektiva grunder. Hon tillägger dock att enda skälet till att neka ett parti inte får vara att ett parti har åsikter som bryter mot skolans värdegrund.

– Jag menar att om en skolledare skulle säga att jag bjuder in alla partier som finns representerade i riksdagen idag, så är den skolledaren fri att göra det. Eller med en annan avgränsning, som att partierna representerade i kommunen får skicka en representant till skolan, säger Elisabet Furu.

Elisabet Furu sa även, när riksdagspartierna informerades av utbildningsdepartementet om att en utredning som ska se över regelverket, att det är fullt möjligt att tacka nej till partier även om andra bjudits in. Något som förvånade Anna Ekström på Skolverket.

– Eftersom jag läst JO:s tidigare beslut blev jag förvånad över det JO berättade på mötet. Det JO berättade på mötet är svårt att förena med det som slås fast i JO:s beslut. Det är värt att notera att JO i sina beslut har sagt att det är allvarligt när skolor har begränsat tillträdet till att bara innefatta dem som har bjudits in, säger Anna Ekström.

Men Elisabet Furu menar att det inte är något nytt att skolor kan tacka nej till partier, om motiveringen till exempel är att bara riksdagspartier eller partier i kommunfullmäktige bjudits in. Furu tillstår att det finns en förvirring kring vad som egentligen gäller och uppger att hon tillsammans med Justitiekanslern ska försöka reda ut hur de ser på saken.

– Nu ska utbildningsministern tillstätta en utredning och jag i egenskap av chefs-JO och JK Anna Skarhed har talat om att skriva en artikel för att klargöra vilka ställningstaganden vi har gjort, säger hon.

Anna Ekström säger att det är viktigt att Skolverket får klart för sig vad JO:s nuvarande praxis är.

– Vi har bara ett enda intresse och det är att tala om för skolor och rektorer hur de ska bete sig för att följa grundlagen. För att göra det måste vi få veta hur JO:s praxis egentligen ser ut - om man ska följa det JO skrivit i sina beslut, eller det som sades på mötet i onsdags.
Daniel Vergara

SD-politiker: Våldsuppmaningar är ett sundhetstecken

Kommunfullmäktigeledamoten Jenny Manners (SD) i Haninge skriver på Facebook att "det är ett sundhetstecken att att svenskar blir så pass förbannade att de uppmanar till 'våld'". Det avslöjar Inte rasist men.

Anton Lundin Pettersson var inte ensam om sina idéer

Kommentar Daniel Poohl. Han visste vad han gjorde. När Anton Lundin Pettersson klev in på skolan Kronan i Trollhättan förmiddagen den 22 oktober 2015 hade han planerat massakern i flera veckor.

IS hat mot shiamuslimer

Kommentar Bilan Osman. En tidig morgon den 11 oktober brinner en bönelokal för shiamuslimer på Norra Grängesbergsgatan i Malmö. Tidigt in på utredningen misstänkte polisen att branden var anlagd. Senare tar Islamiska staten på sig attacken. Men varför tar IS på sig ett dåd som organisationen förmodligen inte utfört?

Tidskriften Expo

2016/3 0,01 procent

2016/3 0,01 procent

Annons: Till levandehistoria.se
Annons: till Byggnads
Annons: till SKMA
Annons: Stöd Expo genom prenumeration med autogiro