Lokalt arbete mot intolerans sammanställt

Publicerad 2014-06-02

Exempelsamlingen Lokal samverkan mot intolerans överlämnades på måndagen till Arbetsdepartementet. Exempelsamlingen konstaterar att ett långsiktigt arbete mot främlingsfientlighet är avgörande för människors rätt till trygghet.

- Krisberedskapen mot främlingsfientlighet och rasism behöver stärkas och de goda exempel som lyfts fram i rapporten kan inspirera andra kommuner. Denna rapport är ett första steg mot ett förstärkt arbete mot intolerans på lokal nivå, säger integrationsminister Erik Ullenhag på regeringens hemsida.

Exempelsamlingen har tagits fram av Expo på uppdrag av EU-projektet Good Relations. I den lyfts flera exempel fram i hur kommuner bedrivit arbetet mot intolerans och främlingsfientlighet.

I sammanställning konstateras att kommunerna har en viktig roll i att se till att mänskliga rättigheter garanteras.

"En främlingsfientlig händelse i en kommun kan påverka många medborgare och kommunanställda, direkt eller indirekt. Främlingsfientliga handlingar kan leda till oro och minskad trygghet i kommunen." står det i rapporten som menar att kommunens beredskap för att hantera främlingsfientliga handlingar är viktigt för medborgares trygghet och delaktighet i lokalsamhället.

Positiva exempel som lyfts fram i Lokal samverkan mot intolerans har gemensamt att de bygger på långsiktighet i arbetet och inte bara uppstår i akuta lägen när någonting har hänt. Det gäller bland annat Toleransprojektet i Kungälv som går ut på att motverka och förebygga högerextrema miljöer i skolverksamheten. Även arbetet i Botkyrka beskrivs som framgångsrikt. I Botkyrka verkar kommunen för att människor med olika sociala bakgrunder ska samarbeta och mötas för att bemöta främlingsfientliga fördomar och åsikter.

Sammanställningen visar att ett sätt att bättre identifiera varningssignaler, ta fram riskbedömningar och vidta åtgärder är att kommunen i tillsammans med olika delar av lokalsamhället, landsting, näringsliv tar fram en gemensam värdegrund kring grundläggande mänskliga rättigheter.
Daniel Vergara

SD-politiker: Våldsuppmaningar är ett sundhetstecken

Kommunfullmäktigeledamoten Jenny Manners (SD) i Haninge skriver på Facebook att "det är ett sundhetstecken att att svenskar blir så pass förbannade att de uppmanar till 'våld'". Det avslöjar Inte rasist men.

Anton Lundin Pettersson var inte ensam om sina idéer

Kommentar Daniel Poohl. Han visste vad han gjorde. När Anton Lundin Pettersson klev in på skolan Kronan i Trollhättan förmiddagen den 22 oktober 2015 hade han planerat massakern i flera veckor.

IS hat mot shiamuslimer

Kommentar Bilan Osman. En tidig morgon den 11 oktober brinner en bönelokal för shiamuslimer på Norra Grängesbergsgatan i Malmö. Tidigt in på utredningen misstänkte polisen att branden var anlagd. Senare tar Islamiska staten på sig attacken. Men varför tar IS på sig ett dåd som organisationen förmodligen inte utfört?

Tidskriften Expo

2016/3 0,01 procent

2016/3 0,01 procent

Annons: Till levandehistoria.se
Annons: till Byggnads
Annons: till SKMA
Annons: Stöd Expo genom prenumeration med autogiro