Ökad hotbild från vit makt-miljön under valår

Publicerad 2014-02-03

Hotet från vit makt-miljön befaras öka i och med att det är valår. Det framgår i en rapport om våldsbejakande extremism som överlämnats till demokratiminister Birgitta Ohlsson. I rapportens varnas också för hotet från den antimuslimska counterjihadrörelsen.

Rapporten Våldsbejakande extremism i Sverige – Nuläge och tendenser är en uppföljning av tidigare rapporter om våldsbejakande politisk extremism och våldsbejakande islamistisk extremism. Rapportförfattaren Doris Högne Rydheim har bland annat fått i uppdrag att beskriva tendenser som kan påverka våldsbejakande extremistmiljöer.

Den antimuslimska Counterjihad-rörelsen lyfts fram i rapporten. Den beskrivs som en antidemokratisk rörelse med flera ideologiska likheter med vit makt-rörelsen. Countjihad-rörelsen ingår ännu inte i SÄPO:s bevakningsområde, men rapportförfattaren menar att det finns anledning att fundera på vilket hot rörelsen kan utgöra på sikt.

Doris Högne Rydheim har använt sig av uppgifter från säkerhetspolisen, SÄPO, som menar att det i och med att det är valår finns en förhöjt hot från våldsbejakande grupper mot politiker, myndighetspersoner och enskilda individer.

De tre miljöer som bedömts är vit makt-miljön, där bland andra nazistiska Svenskarnas parti och Svenska motståndsrörelsen ingår, den autonoma miljön och den våldsbejakande islamistiska miljön.

Vit makt-miljön bedöms främst utgöra ett hot mot enskilda individer i form av hatbrott. SÄPO menar dock att miljön varken har förmågan eller avsikten att agera mot systemets mest grundläggande funktioner.

I rapporten som lämnades över till Birgitta Ohlsson i fredags framgår att både vit makt-miljön och den autonoma miljön kan genomföra attentat. SÄPO befarar att antalet attentatsförberedelser från våldsbejakande islamistiska miljön kan öka. Anledningar till den ökade hotbilden från den vålsbejakande islamistiska miljön är, enligt SÄPO, att fler rest till konfliktländer och tränat sig i eller deltagit i strider. Sverige pekas också ut som ett önskvärt mål för attentat.
Daniel Vergara

Hovrätten fastställer dom – nazister attackerade polis

Attacken vid Medborgarplatsen. Hovrätten fastställer tingsrättens fängelsedom mot en 23-årig aktivist i nazistiska Nordiska motståndsrörelsen. Han döms för sin roll i samband med att en grupp nazister gick till samlad attack mot polis.

Greps med tio kilo dynamit – hyllade NMR på nätet

Tre män i Göteborg häktades på måndagen av Göteborgs tingsrätt för bland annat förberedelse för allmänfarlig ödeläggelse. En av dem har ett flerårigt förflutet i bland annat Nordiska motståndsrörelsen – och hyllade dem på Facebook så sent som för en månad sedan.

SD-riksdagsmannen: Jag stödjer al-Assad

De båda sverigedemokratiska riksdagsmännen har uppgett att de förhåller sig neutrala till regimen under sin resa i Syrien. Men nya uppgifter som Expo tagit del av ger anledning att ifrågasätta om detta verkligen stämmer.

Tidskriften Expo

2017/3 Kampen om rampljuset

2017/3 Kampen om rampljuset

Annons: Till levandehistoria.se
Annons: till Byggnads
Annons: till SKMA