Ökad hotbild från vit makt-miljön under valår

Publicerad 2014-02-03

Hotet från vit makt-miljön befaras öka i och med att det är valår. Det framgår i en rapport om våldsbejakande extremism som överlämnats till demokratiminister Birgitta Ohlsson. I rapportens varnas också för hotet från den antimuslimska counterjihadrörelsen.

Rapporten Våldsbejakande extremism i Sverige – Nuläge och tendenser är en uppföljning av tidigare rapporter om våldsbejakande politisk extremism och våldsbejakande islamistisk extremism. Rapportförfattaren Doris Högne Rydheim har bland annat fått i uppdrag att beskriva tendenser som kan påverka våldsbejakande extremistmiljöer.

Den antimuslimska Counterjihad-rörelsen lyfts fram i rapporten. Den beskrivs som en antidemokratisk rörelse med flera ideologiska likheter med vit makt-rörelsen. Countjihad-rörelsen ingår ännu inte i SÄPO:s bevakningsområde, men rapportförfattaren menar att det finns anledning att fundera på vilket hot rörelsen kan utgöra på sikt.

Doris Högne Rydheim har använt sig av uppgifter från säkerhetspolisen, SÄPO, som menar att det i och med att det är valår finns en förhöjt hot från våldsbejakande grupper mot politiker, myndighetspersoner och enskilda individer.

De tre miljöer som bedömts är vit makt-miljön, där bland andra nazistiska Svenskarnas parti och Svenska motståndsrörelsen ingår, den autonoma miljön och den våldsbejakande islamistiska miljön.

Vit makt-miljön bedöms främst utgöra ett hot mot enskilda individer i form av hatbrott. SÄPO menar dock att miljön varken har förmågan eller avsikten att agera mot systemets mest grundläggande funktioner.

I rapporten som lämnades över till Birgitta Ohlsson i fredags framgår att både vit makt-miljön och den autonoma miljön kan genomföra attentat. SÄPO befarar att antalet attentatsförberedelser från våldsbejakande islamistiska miljön kan öka. Anledningar till den ökade hotbilden från den vålsbejakande islamistiska miljön är, enligt SÄPO, att fler rest till konfliktländer och tränat sig i eller deltagit i strider. Sverige pekas också ut som ett önskvärt mål för attentat.
Daniel Vergara

SD-politiker: Våldsuppmaningar är ett sundhetstecken

Kommunfullmäktigeledamoten Jenny Manners (SD) i Haninge skriver på Facebook att "det är ett sundhetstecken att att svenskar blir så pass förbannade att de uppmanar till 'våld'". Det avslöjar Inte rasist men.

Anton Lundin Pettersson var inte ensam om sina idéer

Kommentar Daniel Poohl. Han visste vad han gjorde. När Anton Lundin Pettersson klev in på skolan Kronan i Trollhättan förmiddagen den 22 oktober 2015 hade han planerat massakern i flera veckor.

IS hat mot shiamuslimer

Kommentar Bilan Osman. En tidig morgon den 11 oktober brinner en bönelokal för shiamuslimer på Norra Grängesbergsgatan i Malmö. Tidigt in på utredningen misstänkte polisen att branden var anlagd. Senare tar Islamiska staten på sig attacken. Men varför tar IS på sig ett dåd som organisationen förmodligen inte utfört?

Tidskriften Expo

2016/3 0,01 procent

2016/3 0,01 procent

Annons: Till levandehistoria.se
Annons: till Byggnads
Annons: till SKMA
Annons: Stöd Expo genom prenumeration med autogiro