Ökad intolerans mot romer och muslimer i Tyskland

Publicerad 2014-06-05

Intoleransen och högerextremismen minskar i Tyskland, visar en ny undersökning från universitetet i Leipzig. Men det finns undantag från den positiva utvecklingen. Motviljan mot muslimer, romer och nya asylsökande har ökat de senaste tre åren.

– Islamfientligheten är rasismens nya klädedräkt, sammanfattar forskarna som har använt siffror som opinionsforskningsinstitutet Usuma har samlat in under våren.

Nära 2 500 personer har intervjuats. Det positiva är att andelen tyskar med högerextrema synpunkter minskar, på tolv år från 9,7 procent till 5,6 procent. Som olika aspekter av högerextremism har författarna valt förespråkande av diktatur, främlingsfientlighet, antisemitism, socialdarwinism, bagatellisering av nazismen och chauvinism (överdriven nationalism). Den stabila ekonomin kan vara en förklaring till det, tror forskarna. Framför allt är det i forna DDR som opinionen har vänt, även om 22,4 procent av de tillfrågade i öst fortfarande uttrycker främlingsfientliga åsikter.

Det nya som hänt är att aggressionerna riktas mot bestämda kategorier, psykologen Oliver Decker, en av dem som gjort studien, talar om "grupprelaterad människofientlighet".

– Det är inte invandrare i allmänhet som avvisas, många tyskar tänker rentav att de bidrar med något, säger Decker till tidskriften Der Spiegel.

Men de som utlöser fantasin om att de är i grunden annorlunda eller lever gott utan att arbeta, de drar på sig vrede. Så här ser förändringen ut mellan 2011 och 2014. 36,6 procent tycker att muslimer ska vägras invandra till Tyskland, mot 22,6 procent. 43 procent (mot 30,2) säger att de ibland känner sig som främlingar i sitt eget land på grund av muslimernas närvaro.

Romer möter också ökat motstånd. 55,4 procent (mot 40,1) skulle ha problem om det fanns romer i deras område, och 47,1 procent (mot 27,7) tycker att romer ska förbjudas att vistas i innerstaden.

När det gäller attityden till asylsökande är förändringen ännu större. 76 procent i undersökningen sade i år nej till en generös asylpolitik. I en annan undersökning för tre år sedan var motsvarande siffra 26 procent. Problematiskt för framtiden, bedömer Oliver Decker, eftersom den trenden sammanfaller med att antalet asylsökande ökar.

Liksom i svenska studier ser de tyska forskarna ett samband mellan lägre utbildning och intolerans. 6,8 procent av dem som tagit studenten hade främlingsfientliga åsikter, mot 20,8 procent utan liknande skolprestationer.
Erik Sidenbladh

Anton Lundin Pettersson var inte ensam om sina idéer

Kommentar Daniel Poohl. Han visste vad han gjorde. När Anton Lundin Pettersson klev in på skolan Kronan i Trollhättan förmiddagen den 22 oktober 2015 hade han planerat massakern i flera veckor.

IS hat mot shiamuslimer

Kommentar Bilan Osman. En tidig morgon den 11 oktober brinner en bönelokal för shiamuslimer på Norra Grängesbergsgatan i Malmö. Tidigt in på utredningen misstänkte polisen att branden var anlagd. Senare tar Islamiska staten på sig attacken. Men varför tar IS på sig ett dåd som organisationen förmodligen inte utfört?

Högerextremist sköt poliser

Skjutning i Tyskland. Poliser skottskadades när de skulle beslagta vapen från en högerextremist utanför Nürnberg. Skytten är en 49-åring tillhörde en högerextrem rörelse som anser att den tyska staten är illegitim. Organisationens världsbild bygger på konspirationsteorier och antisemitism.

Tidskriften Expo

2016/3 0,01 procent

2016/3 0,01 procent

Annons: Till levandehistoria.se
Annons: till Byggnads
Annons: till SKMA
Annons: Stöd Expo genom prenumeration med autogiro