Kandidater till SD-styrelse sprider antisemitism och fascism

Publicerad 2015-02-19

Den senaste tiden har det varit en öppen konflikt om ordförandeskapet i Sverigedemokraternas Stockholms stads distrikt. Konflikterna har lett till personpåhopp och anklagelser om bristande kompetens. Expo Idag har granskat kandidaterna som utmanar om makten i distriktet. Kartläggningen visar kopplingar till den rasideologiska miljön och antisemitiska utspel.

William Hahne, vice ordförande i Sverigedemokratisk ungdom meddelade för ett par veckor sedan att han kandiderar till ordförandeposten för Sverigedemokraterna i distriktet Stockholm stad. Därmed utmanar han det styrelseförslag som lagts av en valberedning bestående av flera partitoppar.

I det förslag till styrelse som William Hahne lagt ingår flera personer med kopplingar till den rasideologiska miljön.

William Hahne har själv så sent som den 20 januari i år spridit propaganda från den rasideologiska aktivistgruppen Nordisk ungdom på Twitter. Det handlade om organisationens kampanj mot Decemberöverenskommelsen med udden riktad mot allianspartierna. Nordisk ungdom har de senaste åren tagit aktivt parti för SDU i konflikterna med moderpartiet.

På Hahnes förslag till styrelse finns flera personer som gett stöd till eller visat uppskattning för den nyfascistiska identitära rörelsen.

Historikern Jan Olof Bengtsson som föreslås som ledamot har på sin blogg gett uttryck för antisemitiska föreställningen om att judar har en politisk agendan och styr samhällsutvecklingen. En del av den agenda påstås vara invandringen. 2011 skrev Bengtsson på sin blogg att "det i hög grad är också radikala judiska vänsterorganisationer och -individer som ligger bakom den politiska korrektheten, multikulturalismen och massinvandringen i västerlandet".

I ett blogginlägg från 2012 hävdar Bengtsson en person på Flashback beter sig som "troll" och som en "judisk provokatör" som drivs av en agenda att inskränka på yttrandefriheten.

"Nykomlingen på Flashback ser naturligtvis ingenting annat än ett 'troll', en agent provocateur från någon av de judiska organisationer och lobbygrupper som är ute efter att inskränka yttrandefriheten."

Jan Olof Bengtsson har också på sin blogg rekommenderat läsning av bland annat fascistideologen Julius Evola och rasideologiska och antisemitiska sajter som American Free Press, Alternative Right och den ökände antisemiten Kevin MacDonalds hemsida The Occidental Observer. Dessa hänvisningar, uppger Bengtsson i sin blogg, ska "ge besökare en tydlig bild" av hans "intressen och bl.a. politiska ståndpunkter".

Bakgrund i nazismen

Urban Lindström, suppleant i William Hahnes förslag fanns i mitten av 90-talet med i nazistiska Riksfrontens kontaktregister och har prenumererat på den numera nedlagda nazisttidningen Info-14. Hahne vill att Lindströms uppgift i styrelsen ska vara att "utveckla en kulturpolitik i Stockholm där traditionell kultur får stå i centrum".

Urban Lindströms har även på senare tid visat uppskattning för idéströmningar inom den rasideologiska miljön. Lindström, som​ ​tidigare​ ​översatt​ ​Ernst Jüngers​ ​"I stålstormen" och "Sturm"​ ​från 20-talet, har gilla-markerat texter om Ernst Jünger i en blogg kopplad till den nyfascistiska identitära rörelsen.

Ernst Jüngers författarskap under mellankrigstiden är starkt förknippat med den konservativa revolutionen. Den konservativa revolutionen är ett samlingsnamn på en idéströmning formulerad av antidemokratiska intellektuella som verkade för att undergräva demokratin i Weimarrepubliken. Rörelsen anses därigenom ha bidragit till att bana vägen för nazismen. Den konservativa revolutionens ideologer motsatte sig den franska revolutionens frihetsideal och deras idéer blev en viktig byggsten för den nyfascistiska strömningen Nya högern.

Sverigedemokraternas partiledning har tagit avstånd från den radikalkonservativa ideologen Ernst Jünger och den rörelse han ingick i. När Sverigedemokraternas starke man i Göteborg, Patrik Ehn, uteslöts ur partiet 2013, var just hans fascination för Jünger och den konservativa revolutionen ett av motiven för uteslutningen.

I motiveringen till uteslutningen av Patrik Ehn pekades Jüngers ideér ut som ideologiskt avvikande från den officiella SD-linjen.

"Det är den senare Jünger som vunnit ett visst erkännande och att läsa eller recensera hans mer opolitiska böcker i ett positivt ljus är naturligtvis oproblematiskt. I Patriks Ehns fall är det dock inte författaren Jünger som har lyfts fram i ett positivt ljus utan ideologen och den politiske aktivisten.
Ideologen och den politiskt verksamme Ernst Jünger, som Ehn framförallt intresserat sig för, har knappast fått något brett erkännande. Hans våldsbejakande idéer med starka inslag av antisemitism, militarism, övermänniskoideal och demokratiförakt låg på avgörande punkter mycket nära de tyska nazisternas."

I januari uttryckte Lindström, på Facebook, uppskattning över att den högerextrema tidningen Nya Tider fått ökat presstöd. Lindström har även gilla-markerat material från nyfascistiska facebooksidor, bland annat en sida tillägnad fascistideologen Julius Evola. Han har också uttryckt uppskattning för material från Arktos förlag och bloggportalen Motpol, båda grundade av den identitära rörelsen i Sverige. Han har även gilla-markerat inlägg som skrivits av rasideologiska aktivister i Sverige och i Ukraina.

Per Ossmer sitter idag i Sverigedemokraternas distrikt i Stockholms stad. Han är med på både valberedningens förslag till styrelse och på William Hahnes förslag. Ossmer har donerat 1200 kronor till Nationaldemokraterna och mellan 2008 och 2013 prenumererade Ossmer på Nationaldemokraternas nu nedlagda tidning Nationell idag.

Gillande av nyfascister

Anton Stigermark, aktiv i Sverigedemokratisk ungdom och en av de föreslagna suppleanterna på William Hahnes styrelseförslag, har i kulturtexter i den SD-ägda tidningen Samtiden lyft fram Oswald Spengler, en författare kopplad till den konservativa revolutionen. På Facebook har han gilla-markerat en rad inlägg från bokförlaget Arktos. Bland annat inlägg med litteratur från en av den nyfascistiska Nya högerns ledande ideologer, Alain de Benoist.

Expo Idag har förgäves sökt kontakt med samtliga personer som figurerar i artikeln.
Jonathan Leman

Organisationer och begrepp i artikeln

Explosion av hatbrott efter Brexit-omröstning

Explosion av hatbrott. Brexit-omröstningen har följts av en kraftigt ökad våg av hatbrott i Storbritannien. Antimuslimska och antipolska hatbrott dominerar.

Brexit ger extremhögern blodad tand

Söndagskrönika, Daniel Poohl. Folkomröstningen i Storbritannien blev en fråga om invandringen. Nu är det upp till EU-vännerna att möta missnöjet med EU med en politik som inte gör invandrare till syndabockar.

Hade 500 kg dynamit hemma – här tågar han med nazister

Dynamithärvan i Falkenberg. Expo kan avslöja att den 41-åring som i vintras dömdes för innehav att halvt ton dynamit deltog i nazistiska Nordiska motståndsrörelsens demonstration i Borlänge på första maj.