romer

Den internationella romadagen uppmärksammades i Stockholm. (FOTO: Expo)

Miljonsatsning meddelades på romadagen

Publicerad 2015-04-09

Regeringen lägger 52 miljoner på romsk inkludering. Det tillkännagavs på onsdagen i anslutning till att den internationella romadagen uppmärksammades.

Kultur- och integrationsminister Alice Bah Kuhnke meddelade på onsdagen att regeringen avsätter 13 miljoner årligen, totalt 52 miljoner mellan åren 2016-2019, för att främja romsk inkludering i samhället. På Metros debattsida skriver Alice Bah Kuhnke att:

 alice baah kuhnke Alice Bah Kuhnke var en av talarna vid det program som anordnades av änsstyrelsen i Stockholm län och Forum för levande historia. (FOTO: Expo)
"En viktig del i det fortsatta arbetet kommer vara uppföljningen av pilotverksamheten för romsk inkludering som genomförts i fem kommuner. Då kan vi se vilka delar av arbetet med att bygga upp strukturer och utveckla metoder som bör fördjupas och spridas till andra kommuner. Samråd med företrädare för romska minoriteten ska också fortsätta."

Regeringen fattade 2012 ett beslut om en 20-årig strategi för att stärka de romska mänskliga rättigheterna. Fem pilotkommuner och ett antal statliga myndigheter fick i uppdrag att arbeta med romsk delaktighet. Pilotkommuner blev: Göteborg stad, Helsingborg kommun, Linköpings kommun, Luleå kommun och Malmö stad.

Förra årets presenterades en vitbok om övergrepp och kränkningar av romer under 1900-talet.

Fakta internationella romadagen

  • Den 8 april är den internationella Romadagen, romernas nationaldag.
  • Dagen firas till minne av den första internationella romakongressen i London 1971.
  • Romadagen uppmärksammas i en rad länder.
  • Den romska flaggan är blå och grön med ett rött hjul som symboliserar rörelse och förändring.
Den internationella romadagen uppmärksammas i flera länder. I Stockholm anordnade Levande historia tillsammans med Länsstyrelsen ett arrangemang där bland annat Alice Bah Kunkne och Fred Taikon, chefredaktör för É Romani Glinda, talade. Ett av de ämnen som kom upp är den diskriminering och antiziganism som romer utsätts för.

– Diskriminering av romer utgör alltjämt ett allvarligt hinder för romers tillgång till lika rättigheter och möjligheter såväl i Sverige som i övriga Europa. Som diskrimineringsombudsman kan jag konstatera ett påtagligt behov av konkreta åtgärder och att myndigheter och beslutsfattare tar sitt ansvar att säkerställa romers mänskliga rättigheter. Det är viktigt att uppmärksamma detta, särskilt en dag som denna, sa Agneta Broberg, diskrimineringsombudsman, i en kommentar i anslutning till romadagen.
Anders Dalsbro

Anton Lundin Pettersson var inte ensam om sina idéer

Kommentar Daniel Poohl. Han visste vad han gjorde. När Anton Lundin Pettersson klev in på skolan Kronan i Trollhättan förmiddagen den 22 oktober 2015 hade han planerat massakern i flera veckor.

IS hat mot shiamuslimer

Kommentar Bilan Osman. En tidig morgon den 11 oktober brinner en bönelokal för shiamuslimer på Norra Grängesbergsgatan i Malmö. Tidigt in på utredningen misstänkte polisen att branden var anlagd. Senare tar Islamiska staten på sig attacken. Men varför tar IS på sig ett dåd som organisationen förmodligen inte utfört?

Högerextremist sköt poliser

Skjutning i Tyskland. Poliser skottskadades när de skulle beslagta vapen från en högerextremist utanför Nürnberg. Skytten är en 49-åring tillhörde en högerextrem rörelse som anser att den tyska staten är illegitim. Organisationens världsbild bygger på konspirationsteorier och antisemitism.

Tidskriften Expo

2016/3 0,01 procent

2016/3 0,01 procent

Annons: Till levandehistoria.se
Annons: till Byggnads
Annons: till SKMA
Annons: Stöd Expo genom prenumeration med autogiro