bjorn soder martin kinnunen sodertorns tingsratt

Kinnuen-rättegången – en studie i rutten partikultur

Publicerad 2016-01-21

ANALYS. Innan domen faller kan vi ändå dra slutsatsen att SD använt sina medlemmars pengar för att arvodera skandalpolitiker, att de haft ett upplägg för att distansera pengaflödena från partitoppen och att vulgärrasism inte spelar någon roll så länge den undanhålls exponering.

Rättegången mot Sverigedemokraternas SD-riksdagsledamoten Martin Kinnunen och den bokföringskonsult som är misstänkt för medhjälp till brotten avslutades på onsdagen. Åklagaren yrkade på 1,5 års fängelse för Kinnunen, försvaret bestred samtliga anklagelser.

Den juridiska utgången är svår att sia om. Däremot har Sverigedemokraternas partimoral kommit i öppen dager.

Riskerar 1,5 års fängelse
Bokföringskonsulten, som tidigare var ekonomichef för Sverigedemokraterna, har uppenbarligen inte skött sitt uppdrag med den löpande bokföringen i företaget. Att han därmed kommer att dömas för medhjälp till grovt bokföringsbrott tycks åklagaren vara helt övertygad om.

– De kommer att dömas för åtminstone bokföringsbrott, sa åklagare Jakob Holmberg till Expo efter rättegången. 

Holmberg lät inte lika säker vad gäller åtalspunkterna om skattebrott, men trodde på fällande dom även i de fallen. Anledning till att det är svårare att bli dömd för skattebrott än bokföringsbrott är att det i det första fallet krävs uppsåt, vilket åklagaren måste övertyga rätten om. När det gäller bokföringsbrott räcker det med att åsidosätta bokföringen.

Hur tingsrätten i slutändan kommer att döma är för en lekman i ekobrott svårt att spekulera i. Om åklagaren lyckas få Kinnunen dömd för grovt skattebrott så kommer han att dömas till omkring ett års fängelse, enligt Holmberg. Döms han för samtliga brott yrkas det på 1,5 års fängelse.

La allt ansvar på konsulten
Under rättegången har även omständigheter kommit fram som visar på Sverigedemokraternas partikultur, till exempel hur man tar sitt personalansvar. När det gäller bokföringsbrottet la Martin Kinnunen allt ansvar på bokföringskonsulten.

Kinnunen menade att denne tidigare bevisat sin kompetens då han arbetade som ekonomiansvarig för Sverigedemokraterna. Just därför hävdade Kinnunen att det inte fanns någon anledning för honom att ens behöva ägna en tanke åt att kontrollera hur bokföringskonsulten skötte sitt arbete, något som åklagaren menade att han var skyldig att göra.

Bokföringskonsulten har erkänt att han inte kunde utföra sitt arbete korrekt på grund av en depression. 

Sparkad under behandling
Eftersom Kinnunen var medveten om konsultens problem väcker hans förklaring en del frågetecken. Bokföringskonsulten hade kort innan han påbörjade sitt uppdrag sparkats från Sverigedemokraterna. Enligt Björn Söder hade partiet i samband med detta hjälpt honom att få behandling på grund av hans personliga problem. 

– Vi tänkte att han blev frisk efter behandlingen, sa Söder till Expo.

Fanns det inte anledning att följa upp hur han mådde när han fick konsultuppdraget?

– Det är givetvis en fråga för Samtid och framtid att följa upp, men från partiets sida så hade vi avslutat samarbetet med honom och han hade genomgått en rehabilitering som var vårt personalansvar att erbjuda. Vi förutsatte väl att han blev frisk efter det, sa Söder

Söders förklaring är en misstänkt försköning av partiets agerande då bokföringskonsulten samtidigt vittnat om att Sverigedemokraterna mitt under hans behandling meddelat att han fått sparken.

Kinnunen var också medveten om att bokföringskonsulten hade personliga problem. Men han svär sig fri från något ansvar att följa upp hur bokföringskonsulten mådde eller kontrollera om han var i såtnd att utföra sina arbetsuppgifter. 

– Jag fick höra talas om att han hade problem men att han nu fungerade bra, sa Martin Kinnunen till Expo.

Konsulten säger att han var deprimerad när han började jobba hos Samtid och framtid, hade du inget ansvar att följa upp hur han klarade sitt arbete?

– Det hade ingenting att göra med hans alkoholproblem, de var mycket värre under tiden när han var ekonomichef i partiet och där gjorde ett bra jobb, säger Kinnunen. 

Hanteringen avslöjar partikulturen
Kinnunen ser alltså ingen anledning att fråga sig hur en person som sparkats från sitt jobb, tvingats lämna alla sina politiska uppdrag och som genomgått en rehabilitering mår, eller om denne behöver stöd. Om detta synsätt spelar någon roll för domstolen får vi se. Men det säger en hel del hur man ser på en medmänniska och kollega i behov av stöd.

Rättegången visar också tydligt på att Sverigedemokraterna inte tar rasism på allvar. Alla har ju hört om den så kallade nolltoleransen. I Sverigedemokraterna åker man ut om man är rasist, enligt partiets mediekommunikation.

I realiteten vet vi att detta inte stämmer och nu blev det ännu tydligare. Rasismen kan ibland vara problematisk om den uttrycks för vulgärt och om den får stor medial uppmärksamhet. Detta blev väldigt tydligt i Expos avslöjande 2013 om hur man internt beskrev nolltoleransen.

Miljonavtal till utvalda
Den som varit i partiets innersta krets kan istället vänta sig miljonavtal på en position utanför medias strålkastarljus. Erik Almqvist, som blev ökänd för rasism och sexism efter järnrörsskandalen, fick 3,6 miljoner i konsultarvode.

Pengarna härstammar från valfonden som till stor del fiansieras av lokala partibidrag – det vill säga skattemedel. Partiledningen, med Jimmie Åkesson i spetsen, tog beslutet att skicka pengarna till Blåsippan AB. Från Blåsippan, där Åkesson även sitter i styrelsen, skickades pengarna vidare till Samtid och framtid AB, där Kinnunen var ansvarig.

Vips så var pengarna inte längre direkt kopplade till partitoppen. Erik Almqvist fick sina miljoner och stod kvar i partiets tjänst. Konsultarvodet på 800 000 kronor till den sparkade ekonomichefen, som även han utryckt sig rasistiskt, tog samma väg och även han var kvar i partiets tjänst.

Tveksam nolltolerans
Björn Söder förklarade för Expo hur han ser på konsulternas rasism.

– Det fanns en öppning för honom och vi erbjöd honom att bli konsult i Samtid och framtid för att vi behövde en ekonomiskt resurs där eftersom vi av politiska skäl inte kunde ha kvar honom i partiet. När det gäller konsulter lägger vi inga värderingar i politiska åsikter, sa Björn Söder.

Sverigedemokraterna ser alltså inga problem med att personer som påstås vara för rasistiska för partiet får ansvar för partiets mediesatsning och tilltänkta propagandakanal. 

Förvänta dig inte någon medmänsklighet
Innan domen faller kan vi ändå dra slutsatsen att Sverigedemokraterna använt sina medlemmars pengar för att arvodera skandalpolitiker, att de haft ett upplägg för att distansera pengaflödena från Sverigedemokraternas absoluta partitopp och att vulgärrasism inte spelar någon roll så länge den undanhålls för mycket exponering.

En slutsats SD-politker kan dra av rättegången: "Faller du ner i källaren", som bokföringskonsulten uttryckt det, så kan du inte förvänta dig någon medmänsklighet.
Daniel Vergara

SD-politiker: Våldsuppmaningar är ett sundhetstecken

Kommunfullmäktigeledamoten Jenny Manners (SD) i Haninge skriver på Facebook att "det är ett sundhetstecken att att svenskar blir så pass förbannade att de uppmanar till 'våld'". Det avslöjar Inte rasist men.

Anton Lundin Pettersson var inte ensam om sina idéer

Kommentar Daniel Poohl. Han visste vad han gjorde. När Anton Lundin Pettersson klev in på skolan Kronan i Trollhättan förmiddagen den 22 oktober 2015 hade han planerat massakern i flera veckor.

IS hat mot shiamuslimer

Kommentar Bilan Osman. En tidig morgon den 11 oktober brinner en bönelokal för shiamuslimer på Norra Grängesbergsgatan i Malmö. Tidigt in på utredningen misstänkte polisen att branden var anlagd. Senare tar Islamiska staten på sig attacken. Men varför tar IS på sig ett dåd som organisationen förmodligen inte utfört?

Tidskriften Expo

2016/3 0,01 procent

2016/3 0,01 procent

Annons: Till levandehistoria.se
Annons: till Byggnads
Annons: till SKMA
Annons: Stöd Expo genom prenumeration med autogiro