soldiers of oden

Interna konflikter i Soldiers of Odin leder till splitting. (Foto: David Lagerlöf/Expo)

Avhopp och konflikter i Soldiers of Odin

Publicerad 2017-01-19

Det högerextrema medborgargardet Soldiers of Odin för en tynande tillvaro. En majoritet av dess lokala grupper har somnat in. Ledande aktivister har lämnat, andra har anslutit sig till utbrytargrupper. Några har gått med i nazistiska Nordiska motståndsrörelsen. 

Soldiers of Odin nådde sin peak första halvan av 2016 med mycket medieuppmärksamhet och så kallade patrulleringar på många orter. Men bakom fasaden har organisationen sedan starten kantats av interna konflikter och har med tiden fått allt svårare att mobilisera sina aktivister.  

Organisationens lokala grupper har visat sig skakiga. Flera lokalavdelningar har lagts ned. Några har tillkommit, men verksamheten sker framför allt på internet. Mönstret under hösten har varit tydligt, lokala grupper har varit kortlivade och man har svårt att organisera till kärnverksamheten som är gatupatruller. För att få ihop en patrullering har man fått mobilisera från flera städer. 

Soldiers of Odins ledning har kritiserat för att vara för "PK" (politiskt korrekt). Bakgrunden är att Soldiers of Odin utåt velat ge en bild av att de tar avstånd från rasism och nazism. Det har skett samtidigt som rasismen flödat i Soldiers of Odin sammanhang, på Facebook-grupper. Bland annat har ledaren i Jönköping kallat Nazistiska Nordiska motståndsrörelsens aktivister för "bröder". Han skrev även, i samband med att Nordiska motståndsrörelsen skulle demonstrera i Borlänge 1 maj 2016, att de har hans "fulla stöd". Men även i Soldiers of Odins egna regelverk har tongångarna varit hårda. Till exempel har man beskrivit att flyktingar ska skrämmas. 

De interna anklagelserna mot att ledningen varit för "PK" har fått konsekvenser. På Facebook skriver till exempel en av de som var med och grundade Soldiers of Odin i Stockholm att han och sex andra ledare lämnar organisationen.

"Dock valde jag och 6 till av de första SoO-ledarna att sluta då sverigeledaren började dra SoO i botten."

Han menar att Soldiers of Odins ledare Mikael Johansson varit för fokuserad på att bli "accepterad av PK-media".

Förra året drabbades Soldiers of Odin av en splittring när gruppen i Skaraborg uteslöts ur organisationen. Gruppen bytte namn till Soldiers of Oden Elite Skaraborg och leds av en aktivist som är dömd för hets mot folkgrupp efter att han lagt upp låtar på Youtube där han sjunger om att gasa judar och hyllar nazismen. 

Flera som tidigare har varit aktiva i Soldiers of Odin runt om i landet har anslutit sig till Facebookgruppen för Soldiers of Oden Elite Skaraborg och givit organisationen sitt stöd. Verksamheten för den nya gruppen går dock på sparlåga. Gruppen, som består av många brottsbelastade personer, har ännu inte genomfört några utåtriktade aktiviteter. 

Andra aktivister i Soldiers of Odins avdelningar i Stockholm, Trelleborg och Örebro har gått vidare till Nordiska motståndsrörelsen.

Även i Finland där Soldiers of Odin grundades och där den högsta ledningen finns, rapporteras om en tillbakagång.
Jonathan Leman, Daniel Vergara

Hovrätten fastställer dom – nazister attackerade polis

Attacken vid Medborgarplatsen. Hovrätten fastställer tingsrättens fängelsedom mot en 23-årig aktivist i nazistiska Nordiska motståndsrörelsen. Han döms för sin roll i samband med att en grupp nazister gick till samlad attack mot polis.

Greps med tio kilo dynamit – hyllade NMR på nätet

Tre män i Göteborg häktades på måndagen av Göteborgs tingsrätt för bland annat förberedelse för allmänfarlig ödeläggelse. En av dem har ett flerårigt förflutet i bland annat Nordiska motståndsrörelsen – och hyllade dem på Facebook så sent som för en månad sedan.

SD-riksdagsmannen: Jag stödjer al-Assad

De båda sverigedemokratiska riksdagsmännen har uppgett att de förhåller sig neutrala till regimen under sin resa i Syrien. Men nya uppgifter som Expo tagit del av ger anledning att ifrågasätta om detta verkligen stämmer.

Tidskriften Expo

2017/3 Kampen om rampljuset

2017/3 Kampen om rampljuset

Annons: Till levandehistoria.se
Annons: till Byggnads
Annons: till SKMA