Aktivismen byter form 2017-05-19T10:28:21+00:00

Motgift

Aktivismen byter form

Den rasideologiska miljön har ändrat struktur. Nedläggningen av Svenskarnas parti skapade ett utrymme för både nya grupper och en mer fristående form av aktivism. Trenden har på allvar tagit fart under 2016 med medborgargarden och allianser med huliganer. Men redan under slutet av förra året syntes de första tecknen. Ledande i utvecklingen var medieplattformen Motgift som förser sina följare med propaganda och råd om hur den nya formen av aktivism ska se ut.

På kvällen den 8 december 2015 samlades en stor grupp personer vid ett flyktingboende i Strängnäs, enligt medieuppgifter var det runt 20 bilar utanför boendet. Gruppen vecklade ut en banderoll och skrek rasistiska slagord. Aktionen går i linje med hur grupper i den rasideologiska miljön brukar agera. Men den här gången fanns ingen organisation bakom. I nätverket av personer som attackerade boendet fanns för detta aktivister från Svenskarnas parti och huliganer som tidigare medverkat i högerextrema gatupatruller. Händelsen är bara en i raden av aktioner från löst sammansatta aktionsgrupper.
 

”Vi behöver en fascistisk gatuorganisation”

Under 2015 kunde vi exempelvis notera att gruppen Nationalistisk aktivism, som formades på Facebook, på egen hand låg bakom en handfull aktiviteter.
Den största andelen av den nya formen av lösare organisering är knuten till medieplattformen Motgift, som omfamnat och underblåst den nya trenden. Under 2015 utvecklades Motgift till ett mediehus i miniformat med dagliga podsändningar, artiklar, events och en webbshop.

I en podsändning kort efter att Svenskarnas parti lades ner skissade en av Motgifts frontfigurer, Magnus Söderman, upp det nya rasideologiska landskapet. Svenskarnas partis stora misstag, menade Söderman, var att partiet från toppen försökt skapa en rörelse. Nu var det dags att skapa en rörelse, en organisk aktivism med det lokala i centrum. ”Det kommer vara allt ifrån aktivistgrupper, till självförsvarsgrupper, till syföreningar, matkurser, ut i skogen och vandra och det kommer blir korsbefruktningar.”, förklarade Söderman. Och motgift skulle vara en plattform för de fria aktivisterna.

Det behöver enligt Söderman inte ens vara under något särskilt namn dessa grupper agerar. I en sändning från 3 augusti 2015 förklarar han:
 

”Här har vi ju tydligt det vi talat om tidigare att vi behöver en fascistisk gatuorganisation som inte behöver hålla på med flashiga banderoller och sånt där utan som bara gör det som behöver göras. För precis som vi har sett historiskt sett så är nationalismen, fascismen, vad du vill kalla den för, en försvarsrörelse mot kriget mot verkligheten.”

 

Gamla idéer får nytt liv

Under året har Motgifts strategi fått effekt. De har producerat propagandamaterial och uppmanat sina följare att träffas på fikaträffar och pubkvällar. På sajtens forum rapporteras det frekvent om alltifrån spraymålningar till möten. Under året har vi kunnat registrera 172 Motgiftrelaterade aktiviteter.

Och till stor del hänger bildandet av olika medborgargarden under början av 2016 ihop med denna tendens.

Motgifts vision om en organiskt framväxande rörelse är raka motsatsen till Nordiska motståndsrörelsens toppstyrda och hårt kontrollerande organisationsapparat. Och under året har konkurrensen mellan de två ökat.

Idéen om fria aktivistgrupper är inte ny. 2008 blommade två konkurrerande nätverk av lokala grupper ut. Inspirationen hämtades bland annat från Tyskland. På kort tid ökade aktivismen inom miljön som helhet, för att åren därpå kollapsa när de lokala nätverken föll samman.

Nu tycks strategin på allvar har fått fäste i delar av miljön.