Färre aktiviteter – ökad radikalisering 2017-05-19T10:28:21+00:00

Färre aktiviteter
och ökad radikalisering

Svenskarnas partis, SvP, uppgång och fall blev en dyrbar läxa. Trots den massiva mobiliseringen stod den parlamentariska vägen stängd. Sverigedemokraterna har i nuläget monopol på de ”nationella” väljarna. För de rasideologiska grupperna återstod i grova drag två typer av aktivism, opinionsbildning och utomparlamentariskt arbete såsom flygbladsutdelningar, manifestationer eller aktioner.

Scenförändringen återspeglas i sammanställningen av aktiviteter under 2015. Totalt sjönk antalet aktiviteter från 2865 under 2014 till 2209 under 2015. Minskningen har ett direkt samband med SvP:s sönderfall. Under 2014 stod partiet på egen hand för 1770 aktiviteter. Direkt efter valet i september sjönk aktivitetsnivån. Trenden fortsatte under 2015. Fram till nedläggningen i maj rapporterade partiet bara 178 aktiviteter.

Nordiska motståndsrörelsen de stora vinnarna

Ändå är det totala antalet aktiviteter under 2015 i nivå med året innan rekordåret 2014. 2013 noterade vi 2 330 aktiviteter, jämfört 2 209 under 2015. Miljön föll tillbaka till en, i jämförelse med åren innan, hög nivå. Den potentiella sammanbrottet efter SvP:s nedläggning dämpades av grupper som delvis klev in i dess ställe. En tänkbar mobiliserande faktor är höstens debatt om flyktingmottagandet.

Det vakuum som SvP lämnat efter sig har i första hand fyllts av Nordiska motståndsrörelsen, NMR, tidigare Svenska motståndsrörelsen. Organisationen har utan att tumma på sina revolutionära nationalsocialistiska ideal gjort det lättare för sympatisörer att ansluta sig. På flera orter har tidigare SvP-avdelningar lockats över till NMR. Och under 2015 seglade organisationen upp som den dominerande rasideologiska organisationen. Under 2015 genomförde de minst 1 712 aktiviteter, mer än dubbelt så många som året innan och betydligt fler än någon annan grupp under 2015.

En annan grupp som växt i ruinerna av Svenskarnas partis valsatsning är den nazistiska medieplattformen Motgift. Under hösten 2015 började Motgift mana sina följare till ”assymetrisk organisering”. Istället för att gå med i en organisationen uppmanades de att sprida Motgifts flygblad och själva organisera sig i sina närområden. Strategin ledde under sista delen av 2015 till en våg av Motgiftrelaterade aktiviteter, totalt 172.

Samtidigt har flera aktörer inom den rasideologiska miljön lämnat gatan till förmån för opinionsbildning och det nya slagfältet på nätet. Vi sammanställer ingen data över nya sajter. Men trenden är ändå tydlig. Under 2015 etablerades flera nya sajter med rasideologisk profil. Det mest talande exemplet är utvecklingen av förlaget Logik som nu även erbjuder nätbokhandel och arrangerar seminarier med kända namn från Storbritannien och USA. Sajten Nyanserat lanserades också under 2015. Bland skribenterna finns i princip hela SvP:s tidigare ledning.

Radikalisering

Det är inte bara de etablerade organisationerna som står för aktivismen. Under 2015 såg vi början på en växande trend där rasideologiskt influerade sammanslutningar strålade samman i enskilda aktioner mot bland annat flyktingboenden. Det är en autonom undervegetation till den rasideologiska miljön som flyter samman med delar av fotbollsfirmakulturen. I år har vi sett konsekvenserna av detta i uppkomsten av rasideologiskt influerade medborgargarden.

Trenden hänger ihop med den våg av attacker mot flyktingboenden som drog över landet under förra året. De flesta av förövarna är inte gripna. Men i ett av få fall där det finns en misstänkt gärningsman visade det sig att han hade sympatier med rasideologiska grupper. Det är ingen slump. I den rasideologiska digitala gemenskapen hyllades eller ursäktades attackerna. Gärningsmännen beskrevs som frihetshjältar eller frustrerade svenskar som med rätta fått nog. Det mest iögonfallande exemplet på denna våldsamma undervegetation är Anton Lundin Pettersson som den 22 oktober 2015 mördade tre personer på Kronans skola i Trollhättan. Pettersson var inte medlem i någon organisation, men hade konsumerat rasideologisk propaganda på nätet.

Attackerna mot flyktingboenden, den våldsbejakande retoriken, morden i Trollhättan och det faktum att NMR tagit rollen som den ledande rasideologiska organisationen gör att det går att tala om en form av radikalisering av miljön. Där missnöjet mot det stora flyktingmottagandet under slutet av året blev en projektionsyta för de revolutionsfantasier som alltid präglat miljön.