Nätet – det nya slagfältet 2017-05-19T10:28:21+00:00

Motgift

Nätet – det nya slagfältet

Nätet får en allt viktigare roll i den rasideologiska miljön. Redan under 90-talet var rörelsen tidigt ute med att använda sig av ny teknik. För varje år som gått har nätets betydelse för den rasideologiska miljön ökat och under 2015 har antalet medieaktörer exploderat. Under 2015 tog podden plats som den nya propagandakanalen. Med det fullbordades rörelsens förvandling från ljusskygg företeelse till en miljö där hatet sprids inför öppen ridå. Med en ökad närvaro på nätet kan miljön också på allvar försöka påverka Sverigedemokraterna i en mer radikal riktning.

Efter upplösningen av Svenskarnas parti i maj 2015 stod hela ledningen plötligt utan ett politiskt projekt. Flera av dem hade varit medlemmar i en organisation i nästa hela sitt vuxna liv. Men istället för att fortsätta bedriva partipolitik startade de bloggen Nyanserat och byggde ut verksamheten kring Logik Förlag. Vägvalet var en tydlig markör. Den nya striden står på nätet där målet är att vinna kulturkampen. Det valet är de inte ensamma om. Under de senaste åren har antalet mediesajter och kanaler på sociala medier exploderat.

Poddar – den nya trenden

Den senaste trenden i det rasideologiska propagandamaskineriet är poddarna. Formatet erbjuder uppsluppna ideologiska samtal och analyser som blandas med öppet hat mot minoriteter och politiska motståndare. En podd som har lyckats etablera sig under de senaste åren är Motgift. Projektet har haft gäster från Nordisk ungdom och Motpol. Efter beslutet att lägga ned SvP under våren 2015 har Motgift fått en ökad betydelse som en samlingsplats för den rasideologiska miljön. Motgift har även breddat sin verksamhet och erbjuder utöver de reguljära sändningarna seminarier och sociala sammankomster. Idag är det den kanske viktigaste medieaktören i miljön.

Motgifts framgångar har inte gått obemärkt förbi. I mars 2015 startade Nordiska motståndsrörelsen upp en podcast under namnet Radio Nordfront. Där hyllas nazismen och judar beskrivs som ”huvudfienden”. Samtidigt fungerar organisationens hemsida som en nyhetssajt där läsarna lär känna NMR genom dess världsbild. Det här ligger i linje med hur utvecklingen sett ut på nätet de senaste åren, där antalet ”alternativa” nyhetssajter ökat markant.

En annan podd är engelskspråkiga Red Ice Radio, med 80 000 följare på Facebook. Den drivs av Henrik Palmgren och präglas av antisemitism och en öppen rasism där “den vita rasen” påstås vara utsatt för folkmord. Podden har haft internationella rasideologer som gäster, men även profiler ur den antimuslimska miljön som framförallt tilltalar Sverigedemokraternas anhängare.

Flyter ihop med SD-vänliga sajter

Red Ice Radio är ett av många exempel på hur nätet har skapat en yta där den rasideologiska miljön och delar Sverigedemokraterna och den så kallade ”sverigevänliga” rörelsen flyter samman. Exemplen är många. Expo har bland annat kunnat visa att en tredjedel av Sverigedemokraternas kandidater med tillgängligt Facebook-konto i valet 2014 hade delat eller gilla-markerat material från avsändare som ledningen pekat ut som ideologiskt avvikande.

Podcasten Ingrid & Conrad står med ena foten i den till SD närstående nätrörelsen och den andra i den rasideologiska miljön. Ingrid Carlqvist och den anonyme ”Conrad” driver en linje som handlar om att man inte ska ta avstånd från den rasideologiska miljön. Istället ska gränserna suddas ut. ”Vi har en bas gemensamt med dem” förklarade Carlqvist i fjol angeående Motgift. Nyligen följde hon upp med att säga att hon inte tror att Nordiska motståndsrörelsen är några extremister.

Den digitala fusionen med SD-kretsen möjliggör också för den rasideologiska miljön att påverka SD och deras anhängare i mer radikal riktning.

Från konsument till aktivist

Antalet klickvänliga och virala nyhetssajter, bloggar och poddar erbjuder dessutom läsarna en närhet och öppenhet som inte funnits tidigare. I den rasideologiska ekokammaren är inte steget långt från konsument till aktivist. Att dela rasideologiska texter och sändningar blir en aktivistisk handling i sig. Flera sajter fungerar som en sluss vidare till utåtriktad aktivism.

NMR uppmanar sina läsare att inte bara konsumera material, utan även aktivt delta i ”raskriget” genom att ansluta sig till rörelsen. Nordiska motståndsrörelsens podd har använts för att försöka rekrytera nya medlemmar, framför allt från nedlagda Svenskarnas parti. Motgift har tidigare varit drivande i att försöka mobilisera så kallade ”Ukrainafrivilliga” för att stödja ukrainska ultranationalister. En satsning som nu lagts ner.

På så sätt har internet inneburit en ökad möjlighet att nå ut och mobilisera sina anhängare. Samtidigt finns en oro att den ökade närvaron på nätet ska passivisera miljön. I en intervju med Nyheter Idag den 15 augusti 2015 klargjorde Nordisk ungdom sin syn på den digitala aktivismen. I slutändan handlar det ändå om att få ut folket på gatorna. 
– Det är ingen som bryr sig om en bild på Facebook. Fuck det där. Folk måste ge sig ut och protestera.