Rasideologiska miljön – analys 2017-05-19T10:28:22+00:00

Färre aktiviteter – ökad radikalisering

2015 var ett omvälvande år i den rasideologiska miljön. Det som tidigare varit en samling fåtal långlivade organisationer förvandlades under året till mer fragmenterat och svåröverblickbart virrvarr av grupper och nätverk. Aktiviteterna blev färre – samtidigt radikaliserades miljön.

Den främsta förklaringen till förändringen är nedläggningen av Svenskarnas parti, SvP. Inför valet 2014 stod partiet för den största nazistiska mobiliseringen sedan andra världskriget. Men satsningen blev ett fiasko. SvP vann inte ett enda mandat. Den 10 maj 2015 beslutade ledningen för det sargade partiet att lägga ner, och i ett slag ritades hatets politiska landskap om.

Svenska motståndsrörelsen

Nordiska motståndsrörelsen

Den organisation som genomförde flest aktiviteter under 2015 var utan tvivel Nordiska Motståndsrörelsen, NMR. Från att ha haft rollen som en liten och sluten grupp för de mest fanatiska nationalsocialisterna förvandlades organisationen under året till den rasideologiska miljöns dominant.

Omvandlingen beror i första hand på att organisationen lyckats suga upp en betydande del av de aktivister som tidigare var aktiva i Svenskarnas parti. Den har också möjliggjorts genom en medveten strategi för att öppna upp organisationen.

Aktivismen byter form

Den rasideologiska miljön har ändrat struktur. Nedläggningen av Svenskarnas parti skapade ett utrymme för både nya grupper och en mer fristående form av aktivism. Trenden har på allvar tagit fart under 2016 med medborgargarden och allianser med huliganer.

Men redan under slutet av förra året syntes de första tecknen. Ledande i utvecklingen medieplattformen Motgift som förser sina följare med propaganda och råd om hur den nya formen av aktivism ska se ut. I slutändan hoppas de skapa en ny rörelse.

”Vi behöver en fascistisk gatuorganisation som inte behöver hålla på med flashiga banderoller och sånt där utan som bara gör det som behöver göras.”

Nordiska motståndsrörelsen demonstrerar i Borlänge

Under 2015 ökade det politiska våldet. Under 2015 dokumenterade Expo 49 rapporterade attacker mot asylboenden. Under oktober var vågen av attacker mer intensiv än under 1990-talet.

Våldet nådde sin kulmen när Anton Lundin Pettersson i oktober 2015 mördade tre personer med svärd på en skola i Trollhättan. Våldet växer ur den rasideologiska undervegetationen och utförs ibland också av grupperna själva. Oavsett vem förövaren är så ursäktas eller hyllas våldet av de rasideologiska organisationerna.

Rasismens Sverigekarta

Statistik. Här får du en överblick över i vilka kommuner där rasideologiska grupper varit aktiva de senaste åtta åren.

Rasismen kommun för kommun

Statistik. Här finner du statistik över rasideologiska gruppers aktiviteter de senaste åtta åren uppdelade per kommun.

Organisationer

Analys. Förteckning över de rasideologiska organisationer som varit aktiva i Sverige under 2015.

Ökade internationella kontakter

Extremhögern är en internationell rörelse. Drömmen om enad front över hela Europa har levt i decennier. Samtidigt är möjligheterna till samarbete svårare än på länge. Kriget i Ukraina har blivit en vattendelare som splittar Europas extremhöger.

Även den svenska rasideologiska miljön är delad i synen på konflikten mellan Ukraina och Ryssland. I ena hörnet står Nordiska motståndsrörelsen med ekonomiskt stöd från rysk extremhöger. I det andra finns Nordisk ungdom med goda relationer till polska likasinnade och ett fortsatt stöd till Ukrainas extremhöger.

Så sprids hatet

Statistik. Kampsportsträningar, flygbladsutdelningar och studiecirklar. De rasideologiska grupperna har olika sätt att bedriva sin verksamhet.

Så aktiva är grupperna

Statistik. Under 2015 kastades rollerna om inom den rasideologiska miljön. Nu tar en omformerad rörelse vid.

Sverigedemokraterna Jimmie Åkesson

Hatkärleken till Sverigedemokraterna

Den rasideologiska miljöns relation till Sverigedemokraterna är ambivalent.
Partiet kritiseras för att ha anpassat sig till etablissemanget och inte på allvar vågat utmana den rådande politiska dagordningen. Samtidigt ses Sverigedemokraternas framgångar som en dörröppnare för den rasideologiska miljön, som hoppas kunna radikalisera de ”Sverigevänliga” väljarna.

“Under hösten förklarade partiet att de skulle lämna det parlamentariska arbetet och istället kampanja för en folkomröstning om invandringen. Ett radikalt besked, helt i de rasideologiska gruppernas smak.”

Nätet får en allt viktigare roll i den rasideologiska miljön. Redan under 90-talet var rörelsen tidigt ute med att använda sig av ny teknik. För var år som gått har nätets betydelse för den rasideologiska miljön ökat och under 2015 har antalet medieaktörer exploderat. Under 2015 tog podden plats som den nya propagandakanalen. Med det fullbordades rörelsens förvandling från ljusskygg företeelse till en miljö där hatet sprids inför öppen ridå. Med en ökad närvaro på nätet kan miljön också på allvar försöka påverka Sverigedemokraterna i en mer radikal riktning.

Motgift