Rasideologiska miljöns aktiviteter år för år 2017-05-19T10:28:22+00:00

Tillbakagång
efter rekordår

Den rasideologiska miljön har genomgått flera stora förändringar under de senaste åren. 2008 lanserades två nätverk av grupper som skulle driva lokalt förankrad aktivism. Försöken misslyckades och miljön drabbades av en flera år lång tillbakagång. Efter en stadig uppgång och inför valet 2014, och Svenskarnas partis stora satsning, sköt aktiviteterna i höjden för att sedan sjunka tillbaka på en, i jämförelse med tidigare år, hög nivå.