Aktivitet per år och kommun 2017-05-19T10:28:22+00:00

Så aktiva är
de i din kommun

Den rasideologiska miljön är liten. Den avgörande faktorn för att en grupp ska etablera sig i en kommun är att en aktivist bor där. På vissa orter räcker det med en handfull personer för att aktivismen ska skjuta i höjden. Samtidigt är grupperna bräckliga. I vissa kommuner upphör plötsligt aktivismen efter att den aktiva gruppen på orten lägger ner eller ledaren flyttar eller hoppar av. Statistsiken tar samtidigt inte hänsyn till befolkningsmängd. På en liten ort kan det räcka med några få aktioner för att en grupp ska påverka omgivningen. Medan många av aktiviteterna i storstäderna inte får samma uppmärksamhet.