Organisationer 2015 2017-05-19T10:28:22+00:00

Blood & Honour
Dirlewanger
Föreningen för svenska intressen
Logik förlag
Hammerskin Nation
Motgift
Motpol
Nationalistisk aktivism
Nationell framtid
Nordisk ungdom
Nordiska motståndsrörelsen
Nordiska vildmarksförbundet
Semper Fidelis
Svenskarnas parti

Blood & Honour

Organisationen, som först grundades i England 1987, finns i en rad länder i såväl Nord- som Sydamerika, Väst- som Östeuropa. Blood & Honour Scandinavia bildades i sin nuvarande form 1997 i Helsingborg.

Genomgående för Blood & Honour är fokuseringen på “nationella konserter” och musik, samt den aggressiva och ofta kriminella gatuaktivismen. Under 2015 är det också just konserter som har utgjort gruppens aktiviteter.

Namnet Blood & Honour är en översättning av Blut und Ehre, som var Hitlerjugends motto och även titeln på en bok av den nazistiske ideologen Alfred Rosenberg. Organisationen betecknas med siffran 28 inom nynazistiska kretsar enligt sifferalfabetsprincipen (28 = BH, eftersom B är andra bokstaven i alfabetet och H den åttonde bokstaven i alfabetet).

I korthet

Bildad 1997 (i Sverige)
Antal aktiviteter 2014: 4
Antal aktiviteter 2015: 4

Kommuner med flest aktiviteter 2015:
Örebro 1
Hässleholm 1
Okänd kommun 2

Dirlewanger productions

Dirlewanger var ett vit makt-band vars medlemmar kom från Göteborg och Borås. Bandet bildades hösten 1986 och var uppkallat efter SS-regementet Dirlewanger, lett av den tyske nazistofficeren Oskar Dirlewanger.

Dirlewanger medverkade på Sveriges första renodlade vit makt-konsert i Södertälje på Sveriges nationaldag den 6 juni 1987 och var fram till att bandet splittrades 1993 ett av de mest populära vit makt-banden.

Efter Dirlewangers splittring valde några bandmedlemmar att fortsätta under det nya namnet Heroes in the snow.

2015 uppstod plötsligt Dirlewanger productions som arrangör till en konsert med vit makt-bandet Brutal Attack.

I korthet

Uppstod som konsertarrangör 2015. Bandet med samma namn var aktiva mellan 1986 och 1993.

Antal aktiviteter 2014: 0
Antal aktiviteter 2015: 1

Kommuner med flest aktiviteter 2015:
Göteborg 1

Föreningen för svenska intressen

Föreningen för svenska intressen bildades 2015 och hade sin första aktivitet på Sveriges nationaldag den 6 juni. Föreningen, som har sin bas i Jönköping, ser sig som en positiv kraft för svenska nationalister att samlas kring, där ”folkgemenskap” och opinionsbildande skall vara i fokus.

Föreningen säger sig främja den västerländska idétraditionen, menar att man utgår från ett ”evolutionärt” synsätt, och anser att det är det ”genetiska och biologiska” som är intressant. På föreningens julbord i slutet av 2015 var Logik Förlags Björn Björkqvist inbjuden som talare.

I korthet

Bildad 2015
Antal aktiviteter 2014: 0
Antal aktiviteter 2015: 3

Kommuner med flest aktiviteter 2015:
Jönköping 2

Den tredje aktiviteten har kommun inte kunnat bekräftas.

Hammerskin Nation Sverige

Hammerskin Nation där Sverige har en filial är en av de äldsta och mest våldsamma nazistorganisationerna som är aktiva i USA och består av framförallt skinheads. Organisationens uppbyggnad påminner om kriminella MC-gängens. Organisationen grundades 1987 i sydstaterna men finns i hela USA där de också är störst. De finns enligt dem själva i 13 länder, Sverige och USA inkluderade.

Hammerskin Nation är en tydligt rasideologisk, nazistisk organisation. De senaste åren har den svenska avdelningen haft få utåtriktade aktiviteter, och fungerar mest som en kamratförening som anordnar vit makt-spelningar.

Den 27 januari 2007 anordnades en konsert och kombinerat möte av Swedish Hammerskins i Västerås. Det var på det mötet som svenskarna blev en så kallad prospektavdelning till Hammerskin Nations. På mötet fanns flera internationella gäster bland annat från Spanien, Portugal, Frankrike, England, Skottland, Tyskland och Schweiz. I januari 2009 blev Swedish Hammerskins fullvärdiga medlemmar i Hammerskin Nations. I alla länder där organisationen är aktiv finns också ”supportergrupper” som kallas Crew 38.

I korthet

Bildad 2009 (i Sverige)
Antal aktiviteter 2014: 2
Antal aktiviteter 2015: 2

Kommuner med flest aktiviteter 2015:
Karlstads kommun 1
Årjängs kommun 1

Logik förlag

Förlaget grundades 2005 av Björn Björkqvist, dåvarande propagandachef för den idag nedlagda organisationen Nationalsocialistisk front. Björkqvist var senare med i Svenskarnas Parti och skriver idag för Nyanserat.nu. Logik förlag har alltså genom honom stått nära både NSF och SvP.

2015 startades logik.se som Logik Förlags internetbutik. SvPs tidigare webbutik ”arminius.se” styrde i samband med lanseringen om sin sida till den nya logik.se

Logik Förlag har gett ut en större mängd högerextrem och nazistisk litteratur som ”En annan bild av Hitler”, “Kampen för nordisk frihet” och ”Turner Diaries”.
Förlaget förklarar på sin hemsida att de ”producerar främst litteratur med fokus på samhällsdebatt och förankring i den västerländska idétraditionen” och att ”då förlaget även går till försvar för yttrandefriheten publiceras även kontroversiell litteratur”. Adlibris sålde förlagets böcker under en kort period 2014 innan Expo uppmärksammade vad förlaget gav ut för slags litteratur.

Logik Förlag anordnade i april 2015 en konferens som hölls i Stockholm med den internationellt kände rasideologen Kevin MacDonald och förintelseförnekaren Mark Weber.

I korthet

Bildat 2005
Antal aktiviteter 2014: 0
Antal aktiviteter 2015: 2

Kommuner med flest aktiviteter 2015:
Stockholm: 2

Motgift

Motgift startades 2012 som en del av Svenskarnas partis propagandaapparat under namnet Radio framåt. Med tiden blev den oberoende från partiet och bytte namn till Motgift. Motgifts podsändningar har haft gäster från flera högerextrema organisationer som Nordisk ungdom, Svenskarnas parti och Motpol. Motgift drivs av Dan Eriksson, Magnus Söderman och Jonas De Geer, samtliga veteraner inom vit makt-miljön och tidigare aktiva i nazistiska Svenskarnas parti. De Geer har en bakgrund som redaktör i den konservativa tidningen Salt.

Motgifts sändningar och artiklar präglas av en rasideologisk och ultrakonservativ retorik. Bland annat har nazistiska terrororganisationen The Order hyllats. Det har även förekommit rena våldsuppmaningar. I ett avsnitt från december 2014 säger Jonas De Geer:

“Faktum är att folk borde ut och hänga folk i lyktstolpar, bränna bilar och skjuta människor.”

Podden var också drivande i att mobilisera så kallade “Ukrainafrivilliga” som begav sig till Ukraina för att stödja radikala ultranationalister i Svoboda och den Högra sektorn.

Motgift har på kort tid utvecklats från en veckobaserad pod till ett rasideologiskt mediehus med flera podsändningar, artiklar, ett forum, videoklipp och ett ökande utbud av propagandamaterial. Motgift uppmanar sina följare att mötas och sprida propaganda och har därmed utvecklats till en hub för en löst organiserad form av aktivism som många gånger sker i Motgifts namn.

I korthet

Bildad 2012 under namnet Radio Framåt. Bytte namn till Motgift 2014.
Antal aktiviteter 2014: 0
Antal aktiviteter 2015: 172

Kommuner med flest aktiviteter 2015:
Stockholm 33
Uppsala 11
Luleå 7

Motpol

Motpol lanserades 2006 som en bloggportal. Bakom sajten stod Nordiska förbundet som under slutet av 00-talet tog den så kallade Identitarismen till Sverige. Förutom Motpol drev Nordiska förbundet även bokförlaget Nordiska förlaget (som senare återuppstod som Arktos), webbportalen nordisk.nu och nätuppslagsverket Metapedia. 2010 lades Nordiska Förbundet ner, men verksamheten drevs vidare i nya plattformar. Motpol utvecklades och kom senare att presenteras som en tankesmedja som utöver att publicera artiklar även arrangerar seminarier och konferenser.

Motpol är idag en samlingsplats för identitarismen, en fascistisk strömning som inspirerats av den nya högern. Nya Högern växte fram i Frankrike efter andra världskriget och försökte hitta nya vägar för att relansera fascistiska ideal i en ny tid. Nya högern spårar västerlandets, enligt dem, negativa utveckling de senaste tvåhundra åren till jämlikhet och universalism. I begreppet identitet försöker de kombinera en politik som tar hänsyn till såväl kultur, etnicitet och rasbiologiska perspektiv.

Identitarismen är lika mycket en idé som en strategi. Inspirerad av 60-talets vänstervåg menar man att en revolutionär rörelse behöver få makten över samhällsklimatet innan den kan nå den politiska makten. Därför är kulturkampen en avgörande del i kampen för att välta demokratin. Motpol är en del i denna strategi tillsammans med det nära anknutna förlaget Arktos och den engelskspråkiga sajten Right On.

Varje år arrangerar Motpol seminariet Identitär idé.

I korthet

Bildad 2006 som en bloggportal.
Antal aktiviteter 2014: 1
Antal aktiviteter 2015: 1

Kommuner med flest aktiviteter 2015:
Stockholm 1

Nationalistisk aktivism

Facebookinitiativet Nationalistisk aktivism uppstod i kölvattnet av Svenskarnas partis upplösning. På Facebook uppmanades aktivister att rapportera in aktiviteter under devisen om en oberoende nationalistisk aktivism.

Bland annat rapporterade gruppen om en manifestation utanför USA:s ambassad till stöd för den fängslade nazisten Gary Yarbrough, tidigare medlem i den amerikanska nazistiska terrorgruppen The Order.

Initiativet har idag upphört.

I korthet

Bildad 2015

Antal aktiviteter 2014: 0
Antal aktiviteter 2015: 5

Kommuner med flest aktiviteter 2015:
Stockholm 1
Malmö 1
För övriga aktiviteter har kommun inte kunnat bekräftas.

Nationell framtid

Nationell Framtid uppstod i kölvattnet av Svenskarnas partis upplösning. Organisationen bildades först som en Facebookgrupp den 14 april 2015. Initiativtagaren hade på sociala medier delat stora mängder material från nazistiska Svenska motståndsrörelsen och hyllat Tredje riket. I juni 2015 hade organisationen ett uppstartsmöte i Skåne. Organisationen har i flera medier hävdat att de patrullerar Öresund i jakt på flyktingar, men någon sådan aktivitet har inte kunnat bekräftas.

Nationell Framtid vill att endast de ”av europeisk börd” skall kunna ansöka om ett Svenskt medborgarskap. Samkönade äktenskap och halal- och koscherslakt skall förbjudas.
En granskning av tidskiften Expo 3/2015 visade att tio av de 14 aktivisterna i organisationens kärngrupp hade känd koppling till nazism. Elva av dem var dömda för brott. Organisationen ska inte förväxlas med gruppen Nationell Framtid som 2002 bröt sig ut ur Nationalsocialistisk front i Klippans kommun i Skåne.

I korthet

Bildad 2015
Antal aktiviteter 2014: 0
Antal aktiviteter 2015: 1

Kommuner med flest aktiviteter 2015:
Helsingborg 1

Nordisk ungdom

Nordisk ungdom, NU, bildades i januari 2010. Grundarna hade tidigare varit aktiva i det numera nedlagda Nationaldemokraternas ungdomsförbund, Nationaldemokratisk Ungdom, NDU. Nordisk ungdom sticker ut i den rasideologiska miljön med sitt öppna stöd till Sverigedemokraterna. Framför allt har organisationen stöttat Sverigedemokraternas tidigare ungdomsförbund SDU och dess ordförande Gustav Kasselstrand.

Nordisk ungdoms ideologi har under åren skiftat karaktär. Idag präglas organisationen av den nyfascistiska, så kallade identitära, strömningens idéer och strategier. NU säger sig vilja ha ett samhälle baserat på ”naturliga gemenskaper som familjen och folket.” Med det följer ett ultrakonservativt motstånd mot demokratin och det mångkulturella samhället. NU ser sig som etnopluralister och är därmed motståndare till nazismens herrefolksidé. Istället menar man sig värna varje folks rätt till sitt eget land.

Nordisk ungdom inspireras bland annat av den italienska fascistgruppen Casa Pound som gjort sig kända för att använda sig av traditionella vänstermetoder som soppkök och husockupationer. Nordisk ungdom använder sig också av spektakulära aktioner som ofta leder till medial uppmärksamhet, som attacker mot flyktingboenden eller hotfulla hembesök hos journalister och myndighetspersoner. Organisationen har utvecklat flera internationella kontakter, bland annat med polska nationalister.

NU trakasserar regelbundet politiska motståndare och flyktingar genom spektakulära och hotfulla aktioner.

Under 2015 attackerade organisationen ett flyktingboende med äggkastning och slagord. Aktionen var ett svar på det uppmärksammade IKEA-morden i Västerås. I oktober marscherade NU förbi Refugees Welcomes mottagandecenter vid T-centralen i Stockholm med brinnande bengaler och ekande slagord som ”Muhammed, Abdullah, Go away!”.

I korthet

Bildad 2010 av aktivister från Nationaldemokraternas ungdomsförbund, NDU.
Antal aktiviteter 2014: 286
Antal aktiviteter 2015: 130

Kommuner med flest aktiviteter 2015:
Stockholm 43
Göteborg 7
Ljungby 7

Nordiska motståndsrörelsen

Nordiska motståndsrörelsen, tidigare Svenska motståndsrörelsen, bildades 1997 som en utbyggnad av organisationen Nationell Ungdom. Organisationen lockade bland annat till sig tidigare aktivister i det nazistiska terrornätverket Vitt ariskt motstånd, VAM. Bland dem fanns Klas Lund, som blev ledare för den nya organisationen. I december 2015 lämnade han sin post och ersattes av Simon Lindberg, tidigare aktiv i Nationalsocialistisk front och Folkfronten. Ledningen utgörs idag av ett riksråd bestående av fyra personer där Simon Lindberg sitter tillsammans med bland andra Pär Öberg, ansvarig för organisationens parlamentariska gren som lanserades 2015.

NMR är uttalade nationalsocialister och bygger sin politik på vad de kallar en nationalsocialistisk världsåskådning. Som nazister står organisationen i strid mot vad man uppfattar som en judisk världskonspiration. Stora delar av rörelsens propaganda handlar om judars påstått skadliga inflytande över det svenska samhället och världen. Nordiska motståndsrörelsens målsättning är att genomföra en revolution och störta det demokratiska samhället och ersätta det med en nordisk nationalsocialistisk diktatur.

Nordiska motståndsrörelsen har som mål att verka i hela Norden. Den klart största avdelningen finns i Sverige, men organisationen har även avläggare i Norge och Finland. NMR:s strategi har sedan starten varit att fungera som en revolutionär spjutspets i vad de betraktar som en kamp mot den judiska världskonspirationen. Inspirerade av det rumänska Järngardet, en paramilitär högerextrem grupp som var aktiv under mellankrigstiden, har NMR delat upp sin organisation i ”nästen”. Organisationen är strikt hierarkisk. Inom nästena finns lokala aktivistgrupper, kallade ”kampgrupper” som styrs av en gruppchef.

Aktivister med anknytning till NMR är dömda för en lång rad grova brott, bland annat attacker mot politiska möten. Ledningen för NMR har uppmanat sina anhängare att beväpna sig. Det har medfört att flera aktivister dömts för brott mot vapenlagen och brott mot knivlagen. När Expo i början av 2014 granskade 119 aktivister som var aktiva i SMR under 2013 var 65 personer dömda för brott. 51 procent var dömda för olika typer av våldsbrott såsom mord, misshandel och våldsamt upplopp. 49 procent var dömda för vapenbrott, och 17 procent hade vid ett eller flera tillfällen dömts för hets mot folkgrupp. Rörelsen är kraftigt överrepresenterad av män.

I december 2013 uppmärksammades organisationen när ett 30-tal aktivister gick till angrepp mot en antirasistisk manifestation i Kärrtorp i Stockholm. Nazisterna var beväpnade med påkar och kastade flaskor mot de som manifesterade, bland annat mot familjer med barnvagnar. Många av aktivisterna dömdes till fängelse, framförallt för våldsamt upplopp.

I korthet

Bildad 1997 som en utbyggnad av organisationen Nationell Ungdom.
Antal aktiviteter 2014: 799
Antal aktiviteter 2015: 1712

Kommuner med flest aktiviteter 2015:
Stockholm 248
Göteborg 111
Åmål 88

Nordiska vildmarksförbundet

Nordiska Vildmarksförbundet, NVF, är en friluftsorganisation sprungen ur Svenskarnas partis sidoförening SvP-Vildmark. Under ett möte i samband med nedläggningen av SvP i maj 2015 beslutade gruppen sig för att lägga ner SvP-Vildmark och istället starta Nordiska vildmarksförbundet.

”Organisationen drivs av nationalister och för det svenska folket. I den nya organisationen så ser vi att de som deltar på våra aktiviteter gör det i form av individer och inte i form av organisationer”

Organisationen vill samla aktivister från olika delar av den rasideologiska miljön och skriver att de hyser ”förhoppningen att kunna bygga broar mellan personer och organisationer genom deras gemensamma intresse för friluftsliv”.

NVF har medverkat och marknadsfört sin förening på både Nordiska motståndsrörelsens hemsida och i Motgifts podradio.

Under 2015 har Nordiska vildmarksförbundet bland annat arrangerat vandringar i Sarek och längs Höga kusten.

I korthet

Bildad 2015
Antal aktiviteter 2014: 0
Antal aktiviteter 2015: 6

Kommuner med flest aktiviteter 2015:
Kommuner har inte kunnat identifieras.

Semper Fidelis

Semper fidelis (”alltid trogen” på latin), ”sällskapet för polska patrioter i Sverige”, är en svensk-polsk radikalnationalistisk organisation som grundades i november 2015 och har en stark koppling till Nordisk ungdom.

Under december delade de ut nyhetsblad utanför S:t Johannes kyrka i Stockholm och distribuerade även sitt material till polska mataffärer i Stockholm. Semper Fidelis har också gjort insamlingar av mat som skickats till Polen inför jul.

Flera aktivister, däribland gruppens ordförande, är även aktiva i den nyfascistiska aktivistgruppen Nordisk Ungdom. Ordföranden medverkade bland annat i en homofob Nordisk ungdom-manifestation under Pride sommaren 2015.

Semper Fidelis är medlemsorganisation i invandrarföreningen Polska Kongressen. Föreningen har därigenom kunnat få bidrag från Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor, MUCF.

I korthet

Bildad 2015
Antal aktiviteter 2014: 0
Antal aktiviteter 2015: 4

Kommuner med flest aktiviteter 2015:
Stockholm 4

Svenskarnas parti

Svenskarnas parti var en fortsättning på Nationalsocialistisk front, NSF, en nazistisk organisation som bildades 1994 i Karlskrona. I november 2008 lades NSF ned och startade upp direkt igen under namnet Folkfronten. Året efter bytte partiet namn till Svenskarnas parti, SvP. I valet 2014 satsade SvP stort och hade rekordhög aktivitet. Partiet lyckades inte ta ett enda mandat. 10 maj 2015 upplöstes partiet.

Syftet med omvandlingen av NSF var att tona ned den nazistiska profilen. Men SvP höll ändå kvar vid sin rasideologiska, antisemitiska och antidemokratiska grund. Bland annat skulle medborgarskapet enligt SvP vara knutet till genetik.
”Sverige skall även i framtiden vara svenskt: Endast människor som tillhör det västerländska genetiska och kulturella arvet, där de etniska svenskarna ingår, skall kunna vara svenska medborgare.”

Svenskarnas parti drev också nyhetssajten Realisten samt det nära knutna Logik Förlag. Där var antisemitismen och vurmen för nationalsocialismen tydligare än i partiets officiella retorik. 2013 valdes Stefan Jacobsson till ledare för partiet. Han hade tidigare varit med i Svenska motståndsrörelsen och drivit en stödorganisation för den amerikanska terrorgruppen The Order som under 80-talet gjorde sig kända för bankrån och mord. Efter SvP:s nedläggning valde stora delar av ledningen att starta sajten Nyanserat.nu.

Medlemmar i Svenskarnas parti har vid flera tillfällen varit inblandade i uppmärksammade våldsdåd och rättsfall. Efter en feministisk manifestation i Malmö den 8 mars 2014 misshandlades fyra personer, två män och två kvinnor, brutalt med kniv. Ett av offren skadades så allvarligt att han under en period svävade mellan liv och död. Polisen grep tre personer misstänkta för mordförsök, två av dem hade kopplingar till Svenskarnas parti. En fjärde misstänkt, som fram till 2015 var på fri fot efter att ha flytt utomlands, hade en topposition i SvP.

Ett annat uppmärksammat fall, från partiets tidiga år är polismorden i Malexander 1999, när tre personer rånade en bank i Kisa och i flykten sköt ihjäl två de två polismännen Olle Borén och Robert Karlström. Två av de tre gärningsmännen hade kopplingar till NSF.

2010 kunde Expo avslöja att åtta av partiets 13 kandidater i valet var dömda för brott. Flera av partiets företrädare har också dömts för hets mot folkgrupp.

I korthet

Bildat: 1994 under namnet Nationalsocialsocialistisk front. Nedlagt 10 maj 2015.
Antal aktiviteter 2014: 1770
Antal aktiviteter 2015: 178

Kommuner med flest aktiviteter 2015:
Vaggeryd 15
Mark 15
Södertälje 10