Så gjorde vi 2017-05-19T10:28:21+00:00

 

Så gjorde vi

Expos årliga sammanställning av aktiviteter i den rasideologiska miljön är en fingervisning av nazistiska och fascistiska gruppers mobiliseringsförmåga. Aktiviteterna sammanställs utifrån följande kategorier:

· antalet aktiva organisationer
· antalet aktiviteter
· den geografiska spridningen samt form av aktiviteter

Aktivitetsformerna delas i sin tur upp i:

· Propagandaspridning, aktiviteter som syftar till att sprida synlig propaganda i närmiljön som uppsatta klistermärken och utdelning av flygblad. 
- Manifestationer, aktiviteter som syftar till att markera politisk närvaro i gatumiljön som exempelvis stillastående flygbladsutdelningar i grupp eller att man håller upp banderoller.

· Sociala aktiviteter, gruppaktiviteter som syftar till att stärka den egna gruppen. Exempelvis fester och pubkvällar. 
- Kampförberedande, aktiviteter som förbereder aktivister inför olika, ofta våldsrelaterade, moment i den politiska kampen, som kampsportsträningar.

· Föredrag, interna eller offentliga föredrag, utbildningar eller studiecirklar. 
- Kommunpolitik, aktiviteter inom ramen för kommunpolitiskt arbete, som närvaro vid kommunfullmäktigemöten. 
- Demonstrationer, utåtriktade demonstrationer som syftar till att samla stora skaror under en eller flera paroller.

· Konserter, spelningar med olika typer av vit makt-band eller artister.
Vi redovisar bara aktiviteter som genomförts i Sverige. Alla aktiviteter går inte att knyta till en kommun eller län men registreras ändå.

Uppgifterna bygger till största del på organisationernas egen rapportering på deras respektive sajter och sociala medier, men också på vår egen research. Detta kan innebära en risk för såväl under- som överrapportering, framför allt riskerar vi att missa aktiviteter som av olika skäl sker i skymundan eller som inte rapporteras av grupperna själva. Inför det här årets sammanställning har vi också korrigerat datan i tidigare rapporter. Statistiken över antalet aktiviteter skiljer sig därför marginellt under några av åren.

Expos årsrapport har sedan första utgåvan 2008 haft olika form och delvis skiftande innehåll. Den här rapporten fokuserar enbart på det vi kallar den rasideologiska miljön. Den rasideologiska miljön utgörs av grupper och aktörer som vill forma ett homogent samhälle med vad de uppfattar som vithet som bärande princip. Inom detta spektra ryms den nationalsocialistiska rasprincipen men också uttalat etnonationalistiska utgångspunkter. De rasideologiska grupperna präglas också av antisemitism och enas i ett motstånd mot den liberala demokratin.

Den rasideologiska miljön är en del av det radikalnationalistiska landskapet, där även Sverigedemokraterna med sin kulturnationalism och diverse andra nationalistiska och populistiska aktörer ingår. Som helhet är radikalnationalismen långt ifrån en enhetlig och sammanhållen miljö. SD är inte nazister, och nazister tenderar att se Sverigedemokraterna som svikare. Men den rasideologiska miljön delar ändå retorik med resten av de radikalnationalistiska grupperna.

De ser feminister, liberaler och socialister som politiska fiender. De sprider och tar till sig antimuslimska idéer, för fram en populistisk berättelse och målar ut flyktingar som ett hot mot nationen. Därför uppstår band – framför allt på nätet – mellan den rasideologiska miljön och resten av det radikalnationalistiska landskapet. Trots att de på pappret står långt ifrån varandra.

Det här är alltså inte en rapport över alla grupper som sprider rasism och intolerans, utan en avgränsad granskning av det som tidigare gått under namnet vit makt-rörelsen. Det betyder inte att rasismen i Sverige är avgränsad till de grupper som förekommer i vår sammanställning. Expo kommer under året ge ut fler granskningar om andra delar av vårt bevakningsområde.