• FOLKMORD - NATIONALISMENS YTTERSTA KONSEKVENS

Gå vidare

NATIONALISMEN OCH DEN ETNISKA RENSNINGEN
“Det finns idag, med ett undantag, inga minnesmärken, skyltar eller allmän information på de platser där koncentrationslägren låg. De lokala myndigheterna försöker tysta ned och dölja platserna för krigsbrotten.”

Läs reportaget “Att gömma ett folkmord”.

TVÅ RÖSTER OM FOLKMORDET I SREBRENICA

FOLKMORDET I SREBRENICA
Armin är en av dem som lyckades ta sig levande från massakern i Srebrenica i juli 1995. Vid FN:s bas utanför den bosniska staden samlade bosniskserbisk militär mellan 7 000 och 8 000 muslimer och avrättade dem.

Läs intervjun “Flykten undan ett folkmord”.

FAKTA OM FOLKMORDET I SREBRENICA

Kort historik

Under 1980-talet gick Jugoslavien mot demokrati. Men demokratiseringen hade en bismak: politiker som nådde fram till väljarna företrädde en etnisk, exkluderande nationalism. Läs mer.

Nationalismen

Själva grundtanken inom nationalismen är att bygga ett land där invånarna binds ihop av ett gemensamt kulturarv, ett gemensamt språk och en gemensam religion. I ett idealt nationalistiskt samhälle finns det inte plats för minoriteter. Läs mer om nationalismen.

Nationalistisk upptrappning

Den serbiske ledaren Slobodan Milosevics allt öppnare nationalistiska politik uppfattades bland övriga republikernas politiker som ett hot. I rask takt polariserades Jugoslavien längs med etniska linjer. Läs om den nationalistiska upptrappningen.

Sammanbrottet

Den 25 juni 1991 proklamerade både Slovenien och Kroatien sig som självständiga stater. Den andra juli invaderade den serbiskkontrollerade jugoslaviska armén Slovenien, för att två veckor senare vända sig mot Kroatien. Läs om sammanbrottet.

Folkmord och etnisk rensning

Den värsta massakern som Europa har upplevt sedan andra världskriget inträffade i juli 1995 i staden Srebrenica i östra Bosnien-Hercegovina. Framför ögonen på handfallna FN-trupper sorterades över 8 000 muslimska män och pojkar ut. De avrättades och kastades i massgravar. Läs mer om folkmordet.