Martin Kinnunen döms för bokföringsbrott

  • Martin Kinnunen döms

Martin Kinnunen döms för bokföringsbrott

Martin Kinnunen, riksdagsledamot för Sverigedemokraterna, dömdes 6 december 2016 av Svea hovrätt till villkorlig dom och dagsböter för bokföringsbrott. Bakgrunden till åtalet är den så kallade järnrörsskandalen 2012.

I samband med skandalen tvingades Sverigedemokraternas ekonomiskpolitiske talesperson Erik Almqvist att lämna politiken. Som ekonomisk kompensation för den förlorade riksdagsplatsen slussades pengar över från Sverigedemokraternas mediebolag Samtid & Framtid. Det var då bokföringsbrotten begicks.

Kinnunen var vid tillfället ensam styrelseledamot i bolaget, och hovrätten konstaterar att han inte tog sitt ansvar att kontrollera att bokföringen sköttes enligt svensk lag. Brottet ska dock inte ha skett med uppsåt, snarare ska Kinnunen ha varit oaktsam.

Läs även ”Den verkliga skandalen bakom Kinnunen-domen”.

Läs mer:

2017-06-29T09:20:50+00:00