Antar ett punktprogram över invandringspolitiken

2005. På Sverigedemokraternas riksårsmöte valdes Jimmie Åkesson till ny partiledare efter att ha utmanat den sittande partiledaren Mikael Jansson. På samma möte antog partiet ett så kallat 33-punktsprogram som sammanfattade partiets invandringspolitik. Författare var Jan Milld, som året innan hade blivit partisekreterare och var en flitig anlitad skribent i partiets tidning SD-Kuriren.

I 33-punktsprogrammet föreslog partiet bland annat att Sverige skulle säga upp New York-protokollet från 1967. Det skulle innebära att Sverige endast skulle ta emot flyktingar från Europa, att asylsökande inte får möjligheten att lämna in en ny ansökan om uppehållstillstånd, att invandrare fråntas möjlighet till reguljärt arbete före uppehållstillstånd samt att Sverige skulle bli mer restriktivt med att utfärda nya pass till personer som blivit av med tidigare utfärdat dokument.

Läs mer:

2017-05-22T09:29:45+00:00