Begränsning av utomnordisk adoption

1994. 1994 antar Sverigedemokraterna ett nytt partiprogram. Enligt programmet vill SD lägga ned Invandrarverket och stoppa all invandring från etniskt avlägsna kulturer. Alla som kommit efter 1970 ska återvända till sina respektive länder, oavsett om de blivit svenska medborgare eller inte.

Aborträttigheterna ska begränsas kraftigt, i princip ska abort endast få ske efter våldtäkt eller om det finns medicinska skäl. Ett barn ska vara välkommet och ett resultat av ett fast förhållande mellan en man och en kvinna. Möjligheterna att adoptera svenska barn ska öka medan möjligheten att adoptera utomnordiska barn ska begränsas.

Läs mer:

2015-01-21T13:33:06+00:00