Internationella kontakter

1989. Partiet är fortfarande extremt litet och söker stöd från utlandet. I Sverigedemokraternas medlemsbulletin publiceras adresser till diverse internationella tidningar och partier som man uppmuntrar medlemmar att ta kontakt med.

Flera av dessa är nazistiska eller djupt rasistiska. Exempel är: Nationaldemokratische Partei Deutschland, ett nazistiskt tyskt parti, National association for the Advancement of White People, en rasistisk amerikansk organisation som grundades av den före detta Ku Klux Klan-ledaren David Duke, Nation Europa, nazistisk tidning som kommit ut sedan 50-talet och Nouvelle école, en tidning som förespråkar rasbiologi.

Vid sidan av detta rekommenderades även kontakt med apartheid-förespråkande partier och tidningar i Sydafrika.

Läs mer:

2015-01-21T09:16:47+00:00