Invald i fullmäktige mot sin vilja

2006. Magnus Nehag hade valt att lämna Sverigedemokraterna. Han hade under våren 2006 insett att hans värderingar inte stämde överens med partiets politik. Detta hade han också meddelat partiet. Ändå satte SD i Landskrona upp honom som en av partiets kandidater i kommunvalet. När Nehag meddelade partiet att han inte ville kandidera hävdade Sverigedemokraternas dåvarande lokala ordförande att det inte gick att ändra.

”Det var för sent att trycka nya valsedlar vid den tidpunkt som han anmälde detta. Man undertecknar när man skriver på vandelsförsäkran att vi får lov att använda deras namn som kandidatnamn”, menade den lokale SD-ledaren Thord Lindblom till Expo. Ett påstående som inte stämde. Det finns nämligen inget sista datum för partier att trycka nya valsedlar. I kommunvalet 2006 i Landskrona gjorde SD ett succéval och partiet fick hela 22 procent vilket resulterade i 12 kommunala mandat. Nehag valdes således in som ersättare i kommunfullmäktige – mot sin vilja.

Läs mer:

2015-01-21T12:32:24+00:00