Nämndeman fick stanna trots antisemitism

2011. Det var 2009 som sverigedemokraten och nämndemannen i Värmlands tingsrätt, Erik T Johansson, skickade antisemitiska mejl till en partikollega. I mejlen länkade han till grovt antisemitiska sajter på internet där det till exempel står ”Tyskarna vidtog tillbörliga åtgärder mot judarna”. Johansson skriver i mejlet med hänvisning till de antisemitiska hemsidorna: ”Ingen rök utan eld” och ”Vi vet också att det är segrarna som skriver historien därför måste också den officiella sanningen och påståenden tas med en stor nypa salt”.

I ett annat mejl försäkrade han att han inte var någon ”judehatare” men att ”Dock är det ju så att bakom många skeenden i världen finns det judar i högt uppsatta positioner, därför är det intressant att läsa även judekritiska hemsidor, diskussionsforum och bloggar.” Ett uteslutningsärende startades och 2011 kom beslutet att partiets medlemsutskott lät honom vara kvar i partiet.

Läs mer:

2017-05-22T09:29:44+00:00