Sverigedemokratiska vit makt-kopplingar

2010. Inför valet 2010 granskade Expo Sverigedemokraternas kandidater och fann att 45 av dem hade kopplingar till vit makt-miljön. Sammanställningen visade att kopplingen fanns i 28 av de 233 kommunerna som partiet ställde upp i. Bland skaran fanns personer som förnekat Förintelsen, som skrivit under mejl med nazistiska hälsningar och som hade donerat pengar till nazistiska organisationer.

Läs mer:

2017-05-22T09:29:44+00:00