Upprörs över biskops deltagande på Pride

2014. När Peter Bjellheim, ordföranden i SD Mölndal, läste att Göteborgs biskop, Per Eckerdal, skulle delta i Pridefestivalen blev Bjellheim bokstavligt i eld och lågor:

”Må de kyrkliga potenterna som valde Per Eckerdal till biskop i Göteborg – om inte brinna i helvetet – så i alla fall stå där med skammens rodnad!? ’Jag är stolt’ säger Per Eckerdal. ’Per Eckerdal är en stolle’ säger jag”.

Läs mer:

2015-01-21T13:21:30+00:00