Den antisemitiske officeren | Expo.se

Den antisemitiske officeren

Publicerad 2003-04-16 22:48

Lis Höjer Christensen, frilansjournalist och tidigare mångårig utrikesreporter på TT

(Expo nr 1 - 1997)

Det är inte ofta man kan gläda sig över att en antisemit faller på egna skamgrepp. Det skedde emellertid den 23 januari då Svenska Officersförbundets styrelse uteslöt den tidigare majoren Göran Holming på grund av hans judehatiska verksamhet. Holming meddelades skriftligen att han hade strukits som medlem därför att han enligt stadgarna uppenbarligen hade kränkt förbundets anseende.

Åtgärden är unik och har i modern tid endast vidtagits mot landsförrädare såsom skedde 1983 efter det att överstelöjtnant Bertil Ströberg hade dömts till sex års fängelse för spioneri.

Bakgrunden till att Holmings tidigare kollegor inom officersförbundet vände honom ryggen var ett brev som han hade skickat till en gammal judisk man – låt oss kalla honom K – med anledning av en debatt i Svenska Dagbladet.

Brevets ton var spydig och arrogant och hade praktiskt taget ingenting med debatten att göra utan var i all sin vidrighet mestadels ett hatiskt utbrott riktad mot K personligen i hans egenskap av jude. K hade i sin artikel nämnt att han hade suttit i olika koncentrationsläger samt genomlidit en dödsmarsch under andra världskriget. Här följer ett smakprov på Holmings brev.

»Jag hoppas att Ni med bibehållen hälsa skall överleva nästa gång (min kursivering) vi européer har fått nog av judisk arrogans, rasism, utsugning och snyltande. Men jag är inte så säker vad Er anbelangar. Ni tycks inget ha lärt utan tror att Ni kan fortsätta som den gången Ni lyckades störta hela vår kontinent i olycka.«

Klockren antisemitism, eller hur? Min son rådde mig att slänga brevet i soporna. Visst, det skulle jag också ha gjort om inte Holming hade undertecknat sig som »major«. Jag frågade mig om det var möjligt att en man som vräker ur sig sådan rappakalja kan verka inom det svenska försvaret.

Följaktligen kontaktade jag Försvarets högkvarter och Svenska Officersförbundet och delgav dem brevet. På båda ställena reagerade man med bestörtning. Officersförbundets ordförande Per Wahlberg förklarade att han vid nästa styrelsesammanträde skulle föreslå att Holming skulle uteslutas från sitt eget förbund och så skedde ju också.

–Holmings brev är värre än ren ondska. Hade han varit i aktiv tjänst borde han ha fått sparken, sade Wahlberg.

Men det gick inte att ge Holming sparken eftersom han redan hade pensionerats och 1991 även strukits som reservofficer. Det kom fram sedan överbefälhavaren, general Owe Wiktorin, hade låtit försvarets jurister snabbutreda fallet.

–Tyvärr, och jag poängterar tyvärr, går det inte att ge Holming sparken därför att han inte längre är anställd inom försvaret. Nu får han väl bli ett fall för polisen, sade pressofficeren Peter Larsson.

På Rikspolisstyrelsen sade man att det visst är ett brott att skicka smädebrev till människor och brottsrubriceringen är förolämpning. K måste då anmäla Holming för polisen och begär att en åklagare driver målet å hans vägnar. Det kan bli en lång och utdragen process som den 84-årige K menar att han svårligen skulle orka med. Dessutom finns det enligt polisens bedömning risk för att ett åtal mot Holming bara skulle göra honom till hjälte och martyr i den skumma värld där han av allt att döma rör sig.

Holming är välkänd på Svenska Kommittén mot Antisemitism, där man har en diger lunta med hans smädeskrifter till åldriga judar, brev till läroboksförlag, skolklasser, och tidningsredaktioner samt utskrifter av hans uttalanden i Radio Islam. Det var i övrigt bland annat uttalanden från Holming som ledde till att Radio Islams ansvarige utgivare David Janzon i oktober 1992 dömdes till fyra månaders fängelse, en sträng dom i tryckfrihetsmål.

–Moraliskt är Holming i mina ögon lika skyldig som Janzon, sade Per Wahlberg.

Holmings uttalanden kretsar till stor del kring Förintelsen som han försöker förringa eller avfärda. I sin bevisföring kommer han exempelvis med förvirrade beräkningar om åtgången av kol för krematorierna i Auschwitz och snurriga uppgifter om Cyklon-B, den gas som användes i gaskamrarna, som han hävdar aldrig existerat. Breven till judar är alla nedlåtande antisemitisk smörja.

Holming är inte intressant som person utan som fenomen, som ett exempel på en modern antisemitism. Antisemitismen är den mest seglivade formen av rasism och den mest anpassningsbara. Judarna har genom tiderna anklagats för allt möjligt- för att ha dödat Jesus, ha stora näsor, vara kapitalister, vara kommunister, dricka småbarns blod, vara smutsiga, vara hjulbenta, att allihop vara ingripna i en gigantisk världsomfattande konspiration och nu det senaste - att för snöd vinnings skull ha hittat på Förintelsen, det judiska folkets största tragedi.

Min egen ovetenskapliga teori är att antisemitismen är en själslig eller psykisk sjukdom som antisemiterna lider av, men vars symptom drabbar judar. Det är bara att hoppas att officersförbundets rakryggade och rediga agerande skall verka som en hälsosam medicin mot dagens judehat. Låt oss lyfta på mössan för Sveriges officerare.


Vill du att fler ska kunna läsa artiklar som den här?
Hjälp oss att fortsätta granska och sprida våra artiklar utan betalväggar.
Stå upp för demokratin. Bli månadsgivare

 

Annons

Förstå och motverka rasistiska idéer?

Fyra nummer per år, fullspäckade med fördjupande reportage, granskande analyser och antirasistiskt motstånd, samt digital tillgång till alla tidskrifter från 1995 till i dag.

Annons