Sverigedemokraterna vägras öppna bankkonton

Publicerad 2003-04-10 17:05

Både Handelsbanken och SEB har den senaste tiden nekat Sverigedemokraterna att öppna bankkonton hos dem. Finansinspektionen har efter en anmälan från SD inlett en utredning om huruvida banker verkligen har rätt att neka kunder att öppna konton.

Lars Lindmark, informationschef på Handelsbanken, säger att det är de lokala kontoren som bestämmer i sådana ärenden. Centralt fattas inte sådana beslut.

- Vi har generellt den filosofin att ett kundförhållande bygger på ett ömsesidigt utbyte mellan kund och bank för att det ska bli en bra affär. Bakgrunden till det här fallet har jag inte, säger Lars Lindmark.

På SEB har beslutet däremot tagits på central nivå med motiveringen att banken inte vill förknippas med de värderingar och den människosyn som Sverigedemo-
kraterna har.

I dag, torsdag, ska de båda anmälda bankerna ha inkommit med yttranden till Finansinspektionen. Ärendet kommer därefter att behandlas vidare.

Finansinspektionen utredde förra året ett liknande ärende. Den gången fick bankerna fel, då lagen inte ger banker något utrymme att neka någon att öppna bankkonto på grund av etiska eller moraliska skäl.

Jobba på Expo

I höst drar vi igång nya projektet Faktaalternativet, då vi under ett år ska medverka till att debatten om rasism ska bygga mer på fakta och mindre på känslor. Till detta söker vi en projektledare/redaktör. Sök jobbet innan 9 augusti!