Zündel nära att deporteras

Publicerad 2003-05-03 01:12

Exil-tysken Ernst Zündel har förklarats som ett hot mot den nationella säkerheten i Kanada, där han sedan länge är bosatt. Zündel är en av världens kändaste förnekare av Förintelsen.

Uttalandet om att han är att ses som ett hot mot den nationella säkerheten är att man vill få honom utlämnad till Tyskland. Zündel har från Kanada fritt kunna sprida sin propaganda till Tyskland och över hela världen men kommer med stor sannolikhet att åtalas om han blir utlämnad till Tyskland. Inom de närmaste dagarna kommer en domstol fastställa eller avslå regeringens uttalande. Om det fastställs kan en utvisning genomföras omgående.

Facebookhärvan

Expos ideella reporter Morgan Finnsiö i Aftonbladet TV om Cambridge Analytica.