Utredning om strukturell diskriminering

Publicerad 2003-07-09 18:52

Juristen Paul Lappalainen har av regeringen utsetts att leda en utredning om strukturell diskriminering på grund av etnisk eller religiös tillhörighet. Utredningen ska bland annat kartlägga och föreslå åtgärder på området.

Paul Lappalainen är jurist och expert på diskrimineringsfrågor. Han har tidigare arbetat för Diskrimineringsombudsmannen och är idag kopplad till Integrationsverket.

Facebookhärvan

Expos ideella reporter Morgan Finnsiö i Aftonbladet TV om Cambridge Analytica.