JK friar NSF:s partiorgan | Expo.se

Annons

JK friar NSF:s partiorgan

Publicerad 2004-10-05 17:25

Det blir inget tryckfrihetsåtal mot den ansvarige utgivaren för Nationalsocialistisk fronts partiorgan Den svenske nationalsocialisten. Justitiekanslern meddelar att han inte vidtar någon åtgärd mot texter som beskriver homosexuella som perversa avarter i tidningens andra nummer för i år.

I en artikel med rubriken ”Riksdagen: Nej till förbud mot tidelag och djurpornografi” skriver en artikelförfattare i tidningen att:

”Fram till 1944 fanns det en lag i Sverige som förbjöd perversa avarter men i takt med den ökande liberaliseringen så valde man att tillåta såväl tidelag som homosexualitet.”

I en annan artikel, med rubriken ”LO blir huvudsponsor för bögarnas parad” skriver en artikelförfattare vidare att:

”Denna gång sker det genom att de som huvudsponsor kommer att skänka 300 000 kronor till ’Stockholm Pride’, ett spektakel som verkar för att normalisera homo- bi- och transsexualitet i första hand. Många menar dock att Stockholm Pride på sikt verkar för att normalisera även andra sexuella avarter som pedofili.”

Hets mot folkgrupp
Justitiekanslern har granskat texterna och kommer fram till slutsatsen att lagstiftningen om hets mot folkgrupp innehåller sådana begränsningar att inte varje yttrande som innehåller omdömen om en viss grupp eller varje uttryck för missaktning är straffbelagt.

”Att beskriva homosexualitet som en pervers avart får förvisso anses som stötande och kränkande”, skriver Justitiekanslern, men ”I förarbetena till den lagändring som innebar att även hets med anspelning på sexuell läggning kriminaliserades anförs bl.a. att förslaget till en kriminalisering i detta hänseende inte är avsett att hindra en fri och saklig debatt. Meningen är alltså inte att hindra resonemang och diskussioner om homosexualitet, bisexualitet eller heterosexualitet vare sig inom kyrkor eller på andra håll i samhället.”

Antalet anmälda fall som överskrider denna gräns som satts upp i tryckfrihetsförordningen har varit ytterst få under de senaste åren.


Vill du att fler ska kunna läsa artiklar som den här?
Hjälp oss att fortsätta granska och sprida våra artiklar utan betalväggar.
Stå upp för demokratin. Bli månadsgivare

 

Annons

Annons

Annons

Annons

I spåren av corona

Är pandemin ett hot mot demokratin? Hur har året med corona påverkat den svenska och internationella extremhögern?  Läs alla artiklar relaterade till corona-pandemin här.

Annons