Fria moderata studentföreningen bjöd in Marc Abramsson

Publicerad 2004-11-13 17:52

En dryg timme försenad kom Nationaldemokraternas partiorganisatör Marc Abramsson under onsdagen till den uppmärksammade föreläsningen i Fria moderata studentföreningens regi i Göteborg. Mötet, som bar titeln Islam i Sverige – Jihad mot folkhemmet, skulle ursprungligen ägt rum i Göteborgs universitets lokaler, men fick flyttas efter protester. Formellt under förvändningen att Fria moderata studentföreningen inte är en registrerad kårförening vid universitet.

Det var med andan i halsen och iklädd svart kostym, vit skjorta och slips som Marc Abramsson slutligen kom till mötet på hemlig plats i Göteborg. Ett femtontal medlemmar ur Fria moderata studentföreningen och ett tiotal nationaldemokrater samsades i den trånga lysrörsupplysta lokalen – studentförbundare till vänster och nationaldemokrater till höger. Flera av nationaldemokraterna kom utifrån västsverige.

”Expanderande och militant kraft”
Under mötet angrep Marc Abramsson islam som en expanderande och militant politisk kraft med ett ockupationsbeteende.
- Islam har expanderat från geografiskt närliggande områden, växt genom erövringar eller olika typer av expanderande statsbildningar. Islam har aldrig spridits på det sättet att man fått olika muslimska församlingar i kristna länder, sa Abramsson.
- Islam är inte bara en religion, enligt vår syn är islam också ett politiskt och ideologiskt system.

”Det kulturella går inte att skilja från arvet”
Under den efterföljande frågestunden redogjorde Marc Abramsson för sin syn på folket som grund för den nationella värdegrunden.
- Nyliberalismen förnekar att det finns olika folk, att människan har en kollektivistisk sida och ett behov av att känna sina rötter. På många sätt är folkets frihet ställt före individens frihet.

Det kulturella går inte att skilja från arvet, förklarade också Marc Abramsson:
- Man har vissa egenskaper, man har ett visst kynne och skapar en viss kultur. Ett folk är också ett släktskap, ett etiskt släktskap. Det är inget konstigt, det är som släktskapet inom en familj. Du kan inte ta vilket folk som helst och tvinga dem att leva som svenskar eller efter en svensk kultur. Det kommer de aldrig göra i längden.
Ett exempel som Marc Abramsson menade bekräftade denna syn var kristnandet av Sverige.
- Det förde med sig delar av en kultur från mellanöstern som inte var bestämd i Sverige.

Nöjd studentföreningsordförande
Fria moderata studentföreningen i Göteborgs ordförande Anders Nyman var nöjd efter mötet.
- Att vi lyckades genomföra mötet överhuvudtaget var ju positivt. Våra medlemmar säger att de nu har fått en bättre inblick i hur nationaldemokraterna argumenterar och att de känner att de ännu bättre kan bekämpa dem i samhällsdebatten.

Fotnot: Fria moderata studentföreningen i Göteborg krävde av närvarande journalister att de inte avslöjade var lokalen för mötet var någonstans. Det har varit grundförutsättningen för artikeln.

Köp en jättedyr julklapp

Antirasism är ingen vidare bra affärsidé. Vi har i alla fall inte blivit rika på det under de 25 år vi hållt på. Men det är såklart inte därför vi gör det vi gör, utan för att skydda demokratin. Därför har vi tagit fram det här pangerbjudandet lagom till jul: köp en jättedyr prenumeration.