Mikael Jansson (sd) om bergsjöbrevet: "lätt att försvara" | Expo.se

Mikael Jansson (sd) om bergsjöbrevet: "lätt att försvara"

Publicerad 2004-11-24 15:39

Officiellt tar Sverigedemokraterna starkt avstånd från det så kallade bergsjöbrevet, som partiets göteborgsdistrikt skickade ut i sommarens valrörelse. Men internt säger självaste partiordföranden Mikael Jansson att det kontroversiella brevet är ett ”mindre avsteg som är ganska lätt att förklara”.

Det var bara några dagar innan valet i juni som Sverigedemokraterna i Göteborg skickade ut det så kallade bergsjöbrevet, ”ett riktat utskick till alla svenskar och kulturellt närstående folk i Bergsjön”. I brevet framgick att partiet vill använda eventuella partistödspengar till att hjälpa ”svenskar och broderfolk att flytta från invandrartäta områden” eftersom man inom partiet vill verka för att ”Bergsjön delas upp i en mångkulturell del och en homogen del, i väntan på assimilering eller repatriering av de främmande”. Bergsjöbor som inte vill flytta och som inte är motståndare till det mångkulturella samhället får stämpeln Quisslingar i brevet.

Officellt avståndstagande
Officiellt har partiets ledning gjort ett tydligt och rakt avståndstagande vad gäller brevet och ordföranden respektive vice ordföranden för göteborgsdistriktet: bröderna Per och Lars Emanuelsson har uppmanats lämna sina poster. Men nyligen fick de stöd av självaste partiordföranden Mikael Jansson.

När Sverigedemokraterna i Göteborg samlades till ett extra årsmöte den 8 oktober, för att välja in ersättare för Per och Lars Emanuelsson förklarade Mikael Jansson sin verkliga inställning till det så kallade bergsjöbrevet:

”Ett mindre avsteg”
- Som jag ser det var det ett avsteg från partiprogrammet eller principprogrammet till viss mån. Men jag tycker inte att det var så enormt allvarligt som jag ser på det. Vi var delade i partistyrelsen. En del i partistyrelsen tyckte detta var väldigt allvarligt, att det var ett stort avsteg. Jag tyckte detta var ett mindre avsteg. Jag tycker det är ganska lätt att försvara brevet i alla fall.

Närvarande vid mötet fanns fler prominenta personer. Partistyrelseledamoten från Stockholm, Torbjörn Kastell, valdes till mötesordförande vid mötet och den nyinflyttade göteborgaren Eva Nyman, partistyrelseledamot tillika ledamot av kyrkofullmäktige valdes till ny vice ordförande.

Mikael Jansson la upp taktiken
Mikael Jansson stannade inte vid att gå bröderna Emanuelsson till mötes. Han förklarade också för mötet hur man taktiskt, genom att leda in diskussionen på andra frågor kan ”klara sig undan det här med bergsjöbrevet ganska bra”.

- Om man leder in diskussionen på att tala om hur Bergsjön ser ut, på vad som är fel i Bergsjön och vilka som får lida. De svenskar som inte har råd att flytta ifrån Bergsjön, kanske äldre. Om man tar in diskussionen på det området var intresset för vidare diskussion ganska obefintligt i massmedia. Så jag tycker man kan klara sig undan det här med bergsjöbrevet ganska bra.

Avsade sig sina poster
Bröderna Emanuelsson avsade sig visserligen sina poster vid mötet. Något som Mikael Jansson välkomnade eftersom frågan om bergsjöfrågan är så infekterad i den oeniga partistyrelsen.

- Det här är ett sätt för Lasse och Per att konstruktivt bidra till att inte skapa stridigheter i partiet. I och med att vi i partistyrelsen är oeniga om det här bergsjöbrevet, kan vi lämna det här bakom oss.

Fortsätter arbeta i det tysta
Men det är inte första gången Lars Emanuelsson och andra politiskt kontroversiella företrädare för partiet träder tillbaka från officiella poster, men fortsätter arbeta i det tysta. Efter att samme Lars Emanuelsson dömts till fängelse för att ha kidnappat en före detta sverigedemokratisk kommunfullmäktigeledamot på Ekerö och tvingat honom att avsäga sitt uppdrag under hot, lämnade han sina offentliga uppdrag. Men i valet 1998 var han heltidsanställd valfunktionär på rikskansliet och i hemma göteborgsdistriktet blev han snart ordförande för valberedningen, en undanskymd men inflytelserik post.

Mikael Jansson försäkrade också under mötet att Lars och Per Emanuelsson inte skulle trappa ner på sitt politiska engagemang inom partiet:

- Lasse och Per finns kvar och kommer jobba lika mycket i partiet som förut.

FÖRTYDLIGANDE 041125:
Händelsen då Lars Emanuelsson tillsammans med dåvarande partistyrelseledamoten Henrik Enmark tvingade den till Hembygdspartiet avhoppade kommunfullmäktigeledamoten för SD i Ekerö, Freddy Fjällklint, att skriva över partiföreningens postgiro och avsäga sig uppdraget klassades inte som människorov, den juridiska benämningen för kidnappning. Händelsen har dock i alla avseenden karaktären av en kidnappning. Både Emanuelsson och Enmark dömdes till fängelse för bland annat utpressning.

Hovrätten skriver i sin dom (Svea hovrätt B 2005-97):

”Det sagda innebär att tilltro inte kan sättas till Lars-Olof Emanuelssons och Henrik Enmarks berättelser. Tvärtom får det anses utrett att de med våld och hot förmått Freddy Fjällklint att följa med dem i bilen. Sett i isolering skulle kunna övervägas om Emanuelsson och Enmark, som åklagaren har gjort gällande, inte därigenom har gjort sig skyldiga till olaga frihetsberövande och att efterkommande händelseförlopp bör bedömas för sig. Hovrätten menar emellertid, med hänsyn till omständigheterna i övrigt, vad som lagts de tilltalade till last måste betraktas som en enda sammanhängande händelse. Det olaga tvång som kommit till användning har sålunda utövats för att förmå Freddy Fjällklint att skriva under skuldebrevet och överföra pengar från sitt personkonto till Sverigedemokraternas riksorganisations postgirokonto.”


Vill du att fler ska kunna läsa artiklar som den här?
Med hjälp av ditt stöd kan vi fortsätta vara en fri röst som granskar rasistiska grupper och idéer och sprider kunskap som gör att fler vill och kan stå upp mot rasismen – för demokratin.
Stöd Expo!  Bli månadsgivare

 

Annons

Annons

Annons

Annons

PROJEKT: FULSPEL

Med projektet Fulspel vill vi öka kunskapen om hur unga exponeras för högerextrema budskap i gamingmiljöer och hur det kan leda till radikalisering. 

Annons